تاريخ 1391/02/26 زمان : 10:49:14
نام احمدی
ايميل
سايت
پيام سلام امیدوارم اقای وزیر کمر همت برای تحول بنیادین ببندد و همه انرژی صرف 6-3-3 که معلوم نیست چه ربطی به تحول دارد نکند.و با نام تحول وقت را تلف نکند.