دكتر حاجي بابايي وزير آموزش پرورش:

سند تحول بنيادين جايگاه آموزش و پرورش را ارتقاء مي دهد / هم انديشي كانون تربيت اسلامي در زمينه الزامات اجرايي سند تحول بنيادين برگزار شد.

دهمين هم انديشي دبيران  كانون تربيت اسلامي استان هاي كشور روز جمعه 22/02/1391 با حضور اعضاي شوراي مركزي برگزار شد.

در اين هم انديشي كه با موضوع الزامات اجرايي سند تحول بنيادين در آموز ش و پرورش كشور و در پي رهنمود اخير مقام معظم رهبري برگزار شده بود دكتر حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش به تبيين سند تحول بنيادين و برنامه ريز ي هاي انجام شده براي اجراي اين سند پرداخت و در بخشي از سخنان خود گفت : با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري، فضا براي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش آماده شده است. البته خيلي از مسائلي كه مطرح مي شود تحول نيست بلكه نقطه شروع است مثل 3-3-6 كه سخت ترين قسمت كار است.

سند تحول بنيادين جايگاه آموزش و پرورش را ارتقاء مي دهد و در فصل هفتم سند تاكيد شده است كه شوراي عالي آموزش و پرورش بايد برنامه ها را مصوب كند و سالي يكبار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش بدهد و هر پنج سال قوانين آن رابررسي و به شوراي عالي نقايص را منعكس نمايد تا راهكاري جهت اصلاح بيابند.

دكتر حاجي بابايي  در پايان سخنان خود اظهار داشت :اميدواريم همه دوستان حاضر كه صاحب سابقه در آموزش و پرورش هستند در جهت اجراي هر چه بهتر سند كمك بكنند.

پيش از سخنراني وزير آموزش و پرورش مهندس فرشيدي دبير كل كانون تربيت اسلامي ضمن خير مقدم، در معرفي حضار  اظهار داشت : دبيران كانون تربيت اسلامي پس از تاكيد مقام معظم رهبري كه فرمودند جمعي بنشينند براي آموزش و پرورش فكر كنند احساس وظيفه كرده اند و اين دهمين نشست دبيران كانون است كه تلاش دارند منويات رهبري را پيگيري نمايند.

با توجه به رهنمودهاي اخير معظم له مبني بر ضرورت برنامه ريزي و تهيه نقشه راه جهت اجراي دقيق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، شوراي مركزي به منظور آگاهي بيشتر دبيران استان ها از محتواي سند و نيز ارائه پيشنهاد  به دست اندركاران اين جلسه را  تشكيل داده است و ضمن اعلام آمادگي جهت همكاري، اميدواريم بتوانيم در جهت اجراي هرچه بهتر اين سند اداي وظيفه كنيم. همچنين از جناب آقاي دكتر حاجي بابايي وزير محترم آموزش و پرورش هم كه در اين جلسه شركت كرده اند صميمانه تشكر مي نمائيم.

در ادامه اين هم انديشي دبيران كانون به ارائه ديدگاه هاي خويش پرداختند و سئوالاتي را از وزير آموزش و پرورش مطرح نمودند كه ايشان به سئوالات شركت كنندگان پاسخ دادند.

در برنامه هاي بعد از ظهر اين نشست خانم حشمتيان معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده  به مناسبت روز زن مطالبي را ارائه نمودند و حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمديان رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي روند اجراي سند تحول بنيادين را براي شركت كنندگان تشريح كرد.

در پايان مراسم اعضاي  كانون تربيت اسلامي آمادگي خود را در زمينه همكاري با وزارت آموزش و پرورش براي اجراي دقيق سند تحول بنيادين اعلام  نمودند.