بيش از 600 تشكل، كانون و انجمن علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي سراسر كشور درباره خصوصي‌سازي آموزش به رئيس‌جمهور نامه‌اي نوشتند.

در اين نامه آمده است:

مدت زمان بسياري است كه عليرغم وجود مشكلات متعدد معيشتي و اقتصادي در بين جامعه فرهنگيان كشور، اين  قشر فرهيخته خالصانه و جهادگونه در گوشه گوشه ميهن عزيزمان به آينده سازان اين سرزمين اسلامي، علم و ادب و فرهنگ مي‌آموزند، به نحوي كه امروزه  هر آنچه بدان افتخار مي‌شود حاصل مجاهدت‌هاي اين عزيزان است. اما متاسفانه در سال‌هاي اخير شاهد هستيم با برخوردهاي غلط و گاه ناجوانمردانه، جايگاه حرفه‌اي معلمان و نظام تعليم وتربيت اين مرز و بوم، خواسته يا نخواسته مورد هجمه قرار گرفته و بيش از پيش تضعيف مي‌شود به حدي كه امروز هر فردي به خود اجازه مي‌دهد در خصوص اين نظام پيچيده و اين شغل حرفه‌اي اظهار نظر كرده و خود را داراي صلاحيت‌هاي مكفي براي تصدي آن هم بداند.

شما نيك مي‌دانيد، امروزه علم تعليم و تربيت از پيچيده‌ترين و تخصصي‌ترين علوم دنياست، به نحوي كه  متخصصان اين حوزه نيز بدون كمك از ديگر متخصصان، به خود اجازه دخل و تصرف يا ايجاد تغييرات غير حرفه‌اي و يكباره را در نظام تعليم و تربيت نمي‌دهند و تلاش مي‌كنند در مسير اهداف و برنامه‌هاي كلان اين حوزه كه توسط جمعي از بزرگترين دلسوزان و متخصصان اين نظام نگارش شده، گام بردارند. اما واقعا برايمان جاي تعجب است، چگونه صحبت‌‌‌هاي غيرحرفه‌اي و غير تخصصي افرادي را كه جز حساب و كتاب مادي به چيز ديگري نمي‌انديشند، در مجلس تكرار مي‌كنيد؟!

آقاي رئيس‌جمهور، در همه جاي جهان مرسوم است زماني كه دم از هزينه مي‌شود، پيش از آن بايد به بهره‌وري و نتيجه حاصل از سرمايه‌گذاري نيز توجه كرد. به راستي دوستان اقتصاددان شما اين مهم را نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند؟!

آقاي روحاني، بيانات شما در راستاي تفاوت هزينه تعليم وتربيت توسط دولت و مبحث خريد خدمت از بخش خصوصي قطعا قابل توجه و واضح است، اما به راستي تفاوت‌هاي تربيتي اين دو مدل به لحاظ كيفيت براي شما قابل توجه نيست؟ آيا تاكنون به پژوهش‌هايي كه در اين حوزه انجام شده است نگاهي انداخته‌ايد؟ آيا ماجراي مدرسه غرب تهران از خاطرتان رفته است؟ آيا تدريس كل كتب درسي در دو ماه و تمسخر معلمين توسط نيروهاي خريد خدمت را نشنيده‌ايد؟

 همانطور كه پيشتر اشاره شد، آموزش و تعليم و تربيت يك علم تخصصي است كه انجام آن به خصوص در مقطع ابتدايي و كلاس‌هاي چندپايه تنها در توان متخصصين و كارشناسان اين حوزه است كه با كارورزي و مجاهدت، اين فنون را آموخته‌اند، اما به راستي چطور مي‌خواهيد نيروي متخصص اين حوزه را كه امروزه در كشور بسيار اندك هستند، از بخش خصوصي تامين كنيد؟ اين اتفاق تنها در صورتي ممكن است كه هر كسي حقوق كمتري مطالبه كرد ولو با هر تخصصي، به عنوان معلم به كار گرفت.

البته ما پيشنهاد مي‌دهيم همين مدل را نيز براي بهداشت و درمان هم بكار گيريد و اجازه دهيد هركسي با هر تخصصي از فني و مهندسي گرفته تا فيزيك و شيمي و علوم سياسي در حوزه سلامت مشغول به طبابت شود زيرا قطعا باتوجه به بحران بيكاري افرادي هستند كه با يك دهم هزينه امروز، بهداشت و درمان را هم اداره مي‌كنند!  يا اينكه مجموعه هيئت دولت را نيز به همين سبك واگذار نماييد كه البته قطعاً بدانيد و مطمئن باشيد آسيب آن از خريد خدمت در آموزش‌وپرورش كمتر است.

جناب آقاي روحاني، اگر سرسوزني خود را مديون معلمين خود و جامعه فرهنگيان كشور مي‌دانيد، به آموزش و پرورش مانند يك بنگاه اقتصادي نگاه نكنيد. #مدرسه_بنگاه_نيست.