بسمه تعالي

گفت وگوي فرهنگيان محترم با نمايندگان محترم مجلس و معاون امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه

در اين ديدار صميمي كه به ميزباني كانون تربيت اسلامي از ساعت 15 الي 17 روز دوشنبه 10/ 10/ 1397 در محل حسينيه شهيدحاج همت واقع در ميدان شهدا برگزار گرديد، جمعي از معلمان و فرهنگيان فرهيخته آموزش و پرورش شهر تهران، دانشجو معلمان و برخي از اعضاي شوراي مركزي كانون تربيت اسلامي حضور داشتند.

پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد، آقاي سيد نصرت الله فاضلي بعنوان مجري كارشناس ميزگرد بيان نمودند:

جاي تقدير و تشكر دارد از مهندس فرشيدي كه پرچم كانون تربيت اسلامي را برافراشته تا نگاه تربيتي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي با قرائت حضرت امام و شهيدان عالي مقام شهيد بهشتي و شهيد مطهري كه ميراث فرهنگي ما است و داشته هايي هست كه ديگران به علت نداشتن آن به گمراهي و ضلالت افتادند و ما با تمسك به اين اسوه هاي حوزه و دانشگاه، امروز افتخار ميكنيم كه حرف نو، جديد و حرفي داريم كه باعث تقرب انسان به خدا مي شود و سراسر معنويت است.

سپس ايشان هدف كانون تربيت اسلامي از برگزاري اين جلسه را ارتباط بين تصميم گيرندگان و قانون گذاران با بدنه آموزش و پرورش اعلام نمود تا ضمن گفتگو و تبادل نظر دوسويه، ماحصل آن ، دستيابي به راهكارهايي براي پيشرفت و رشد آموزش و پرورش در تمام زمينه ها بخصوص در زمينه بودجه و اعتبارات باشد و براي مجموعه فرهنگيان مفيد و قابل استفاده باشد.

در ادامه ايشان از مهندس كوچكي نژاد دعوت نمودند مطالب خود را بيان نمايند كه به شرح زير است:

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمدلله رب العالمين ياد و خاطره امام شهيدان ، شهداي گران قدر انقلاب اسلامي را گرامي مي داريم ، آروزي سلامتي و موفقيت براي مقام معظم رهبري داريم و توفيقي است براي ما كه خدمت همكاران فرهنگي رسيديم .

كانون تربيت اسلامي يكي از تشكل هاي فعال در عرصه تعليم وتربيت است و مواضع و نگاهش يك نگاه عميق و خوب است. ان شاءالله در اين ماموريت خود بتوانند موفق باشند.

آنچه كه به ما محول شد بحث بودجه است. بنده يك شماي كلي از بودجه سال 98 به دوستان عرض ميكنم. بودجه سال 98 كشور هزار و شش صد هزار ميليارد تومان است ، شايد رقم خيلي بزرگي است و از اين هزار و دويست هزار ميليارد تومان براي شركت هاي دولتي است، شركت هاي كه قرار بود واگذار بشود و وبال دولت نباشد. چهارصد و هفت هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت است و از اين چهار صد و هفت هزار ميليارد تومان ، شصت و دو هزار ميليارد تومان بودجه عمراني است و بقيه بودجه جاري است. يعني در بخش و كار و تلاش و عمران بسيار محدود است.

درآمد عمومي دولت هم حدود صدو پنجاه و هفت هزار ميليارد تومان ماليات است و صد و چهل هزار ميليارد تومان نفت است تقريبا شايد سه چهار هزار ميليارد در مبالغ بالا عددي نيست و يك مقدار حدود بيش از پنجاه هزار ميليار تومان اسناد خزانه است يعني اسناد مالي و بخشي هم عوارض كه جمعش همان چهارصد و هفت هزار ميليار تومن است.

نسبت به سال گذشته تقريبا بودجه كشور نزديك است يعني سال گذشته حدود سيصد و نود هزار ميليار تومان بود و امسال هم نزديك به سال گذشته است. دولت بيست درصد پرداخت ها را افزايش ميدهد و در بحث نفت يك ميليون و پانصد هزار بشكه در روز قرار است كه نفت صادر بكنيم. هر نفتي پنجاه و پنج دلار و هر دلارهم پنج هزار و هفت صد تومان اين تقريبا كل شاكله بودجه دولت در سال 98 است.

اين جلسه چون جلسه فرهنگيان است بايد بررسي شود بودجه آموزش و پرورش چند درصد اين بودجه است؟ سال گذشته نه و حدود شصت و هفت دهم درصد بود امسال ده و حدود شصت هفت دهم درصد. (يك مقدار بالاو پايين داريم) تقريبا نزديك به هم است. ولي اگر ما بيست هزار ميليارد توماني كه دولت در جدول بيست و يك آورده است كه بايد پرداخت كند ، بيست هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي ميخواهد برداشت كند. در بخش دفاع يقين بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته رشدي ندارد. رقم همان رقم حدود نه و خورده اي درصد بودجه كشور مربوط به آموزش و پرورش است و حدود چهل و نه هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به آموزش و پرورش است و اين چهل و نه هزار ميليارد تومان بيش از نود و هشت درصد بودجه جاري است يعني همين حقوقي كه بايد پرداخت بكنند در بخش سرانه واحد هاي آموزشي در بخش هاي ديگر بسيار اندك است كه ديگر قابل بيان نيست. شايد مديران واحد هاي آموزشي در اين جا حضور داشته باشند و بدانند كه چقدر در سال به آن ها سرانه ميدهند.

در جدولي كه مربوط حوزه آموزش و پرورش است كه گفتم سي ونه هزار ميليارد تومان سال گذشته بود امسال چهل و نه هزار ميليارد تومان كه حدود بيست و پنج درصد تغيير كرده است خوب برخي دستگاه هاي وابسته به دانشگاه فرهنگيان ، دانشگاه فرهنگيان پانصد و يازده ميليارد تومان داشت كه شصت و نوزده ميليارد تومان بهش اختصاص داده اند ، خوب دوستان ميدانند كه آمار دانشگاه فرهنگيان از حدود سي هزار دانشجو به هفتاد هزار دانشجو افزايش پيدا كرد يعني پانصد ميليارد تومان بايد به هزار ميليارد تومان مي رسيد تا بتواند حقوق و بحث غذاي دانشجو اين هارو تامين كند يعني بشدت دانشگاه فرهنگيان مشكل دارد ، اگر قرار است دانشگاه شهيد رجايي كه در قانون برنامه توسعه ششم ماده شصت و سه بند ب هست فكر كنم كه خروجي نيروها بايد از دانشگاه شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان باشد. دانشگاه فرهنگيان براي علوم پايه و علوم انساني، دانشگاه شهيد رجايي براي هنرستان ها و كاردانش و فني و حرفه اي اگر قرار است كه تربيت نيروي انساني اين بخش بعهده بگيرد هشتاد و يك ميليارد تومان بودجه اش بوده كه هشتاد و شش ميليارد شده است يعني يقين در تربيت نيروي انساني اين آماري كه آموزش و پرورش اعلام ميكند تقريبا 1400 ما بيش از سيصد هزار بازنشسته داريم خود به خود با اين ارقام كه اعلام ميشود نميتواند نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تامين كند. ما در قانون برنامه گفتيم دولت پانزده درصد در برنامه خودش را كاهش دهد يعني نيروي انساني خودش را كاهش دهد و خودش را محدود كند . نگاه قانون گذار اين بود كه دولت شركت هاي دولتي و بسياري از امكاناتي كه وابسته به دولت هستند ، من همين يه ماده 234 داديم كه تمام ويلاها و هتل هايي كه دولت دارد در بخش هاي مختلف يه آمار ميگيريم كه چقدر داره همين الان يه جلسه اي داشتم از اموال وزارت اقتصاد و دارايي بود هزاران ويلا و هتل دارد دولت ، دولت طبق قانون بايد اين ها رو واگزار ميكرد يا بسياري از شركت هاي دولتي را بايد واگزار ميكرد بر اساس قانون كه خودش را كاهش دهد به آن پانزده درصد عمل شود و بودجه دولت هم متعادل بشه دولت آمده به سمت آموزش و پرورش چون جلسه فرهنگيان است من وقتي لايح بودجه را نگاه كردم به عنوان يك معلم خيلي متاسف شدم فكر ميكنم اصل سي قانون اساسي بند ده كه آموزش در دوره متوسطه بر عهده دولت است ، دولت آمده در تبصره 21 در بخش كوچك سازي و واگزاري آمده سمت آموزش و پرورش من هيچ دستگاهي را نديدم كه در اين لايح 21 تبصره اي كه در بودجه دارد دولت انقدر با شدت ورود كرده باشد كه مثلا شركت برق يا اداره دارايي شما كوچكش كنيد ،كمش بكنيد. فعاليت هايي كه قابل واگزاري است براساس قانون واگزاري كنيد مادر قانون برنامه ششم، هرجايي كه بحث خريد خدمات و واگذاري را آورديم يه پرانتز باز كرديم به استثناء آموزش و پرورش تو قانون به استثنا مدارس يعني در همه احكام برنامه شما ميدانيد كه برنامه بالادست بودجه است ، بودجه يك برش يك ساله برنامه توسعه كشور است.

دولت به قانون توجه نكرده است. به قانون برنامه و درتبصره 21 به شدت ورود كرده در حوزه آموزش و پرورش از تبصره 21 بند ب يه جا گفته است كه آموزش و پرورش سالانه ده درصد خريد خدمات بكند ، خريد خدمات طبق قانون اصلا مربوط به آموزش و پرورش نيست الا در روستاهاي دور دستي كه يك دانش آموز هست تحت هيچ شرايطي دولت نمي تواند اين ها را جابه جا بكند به مدارس نزديك ببرد گفتيم ميتواند آن جا را خريد خدمات كند نه در شهر تهران. خريد خدمات براي شركت هاي خصولتي است كه همه فساد ها در اين شركت هاست از يك طرف دولتي است و از يك طرف دولتي نيست.

اين يك حكم برنامه قانون است كه يك بحث ديگر اين كه آموزش و پرورش ادارات خودش را محدود كند من ميگم پس چرا شما ادارات ديگر را محدود نكرديد ، ادارات استان هارا به شصت دو اداره در مراكز استان ها كاهش بدهد من سوال كردم تهران 19 منطقه دارد به طور ميانگين هر استاني هم دو منطقه دارد حالا بعضي استان ها يك منطقه دارند بعضي ها مثل خوزستان چهار منطقه، مشهد پنج منطقه دارد جمعش را بگيريم اين ها نزديك به شصت هفتاد منطقه فقط استان ها دارند 19 منطقه ام آموزش پرورش تهران، در نتيجه يقين بايد اين مناطق كه هر منطقه اي بيش از صد هزار دانش آموز دارد اصولا تو مناطق كه ما نگاه كرديم ، اين هارو بايد كاهش بده به 62 منطقه از يك طرف ديگر در اين جا حكم برنامه آورده ادارات آموزش و پرورشي كه كمتر از پنج هزار دانش آموز دارد اين ها بايد تعطيل بشه خوب بسياري از مناطق محروم و مناطق دوردست كه معلم نميتواند به مراكز شهرستان ها ، مركز استان تردد بكند اين ادارات بايد تعطيل بشد و اين يك مشكلي است كه وجود داره

يه بحث ديگر هم من تعجب كردم دولت آورده آموزش و پرورش مكلف است با برنامه ريزي مناسب نيروي انساني مورد نياز هاي خود را از جمله پژوهش سراها رهنامايان آموزش، مربيان آموزشي، متصديان آزمايشگاه ها و كارگاه ها را از طريق خريد خدمات تامين بكنند در سال 98 سي در صد كاهش بدهد و تا سال 1399 بيش از پنجاه درصد اين ها را واگزار بكند اين ها بخشي از بحث هايي است كه در حوزه آموزش و پرورش است البته حوزه دانشگاه چون مربوز به اين جلسه نيست حوزه پژوهش كده ها و مراكز پژوهش گاه هاي كشور و وزارت علوم ادقام دانشگاه ها هم حركت هايي را انجام داده ،ولي حالا در بخش دانشگاه ها احتمال داره بتواند اين كارها را بكند ولي معتقدم كه در حوزه آموزش و پرورش اين امكان به هيچ وجه ندارد مجلس هم تلاش ميكنه تمام اين تبصره ها را حذف بكند چون معتقدم كه به ضرر آموزش و پرورش است حالا در بخش ديگر كمك هايي را كه مجلس در اين چند دوره اي كه ما خدمت دوستان بوديم كمك كرده يه مدام بحساب ما بوديم يك درصد شركت هاي دولتي ، شركت هاي سوده از هزينه هاي خودشان را كم بكنند به آموزش و پرورش بدهند هرسال دولت اين را حذف ميكند ولي ما دوباره در تبصره هاي بودجه مي آوريم .

امسال يادگرفتند سال 96 كه اين ها آمدند پاداش پايان خدمت فرهنگيان را پرداخت كردند، ديديم همين تبصره اي كه هر سال دولت حذف ميكند حدود سه هزار و دويست ، سي صد ميليارد تومان از اين جا برداشته است در صورتي كه ما آنجا گفتيم براي ارتقاء آموزشي و سرانه واحد هاي آموزشي به فعاليت هاي ديگر از جمله كمك به فرهنگيان در حوزه مالي و... ولي آمده سه هزار و خرده اي ميليارد تومان را برداشته اند و پاداش پايان خدمت را پرداخت كرده اند و گفته اند كه ما اين را انجام داديم. از آن طرف بسياري از فعاليت هاي آموزش و پرورش تعطيل است. يعني اصلا بودجه اي براي اين كار وجود ندارد.

 

آقاي فاضلي ضمن تشكر از آقاي كوچكي نژاد بيان داشتند: چهارچوب كلي بودجه را فرمودند غالبا چهارصد و هفت هزار ميليارد تومان بودجه عمومي است كه ما با آن سروكار داريم ، چهل و نه هزار ميليارد تومان از اين مجموعه مال آموزش و پرورش است يعني ده درصد يك مقداري بيشتر مربوط به آموزش و پرورش است ، سوال مطرح مي شود كه شاخص هاي توضيع منابع در كشور چيست ؟ كه مثلا يك وزارت خانه به فرض امروز كارنامه ها را دادند بيرون مثلا وزارت بهداشت شصت و سه هزار تومان هر فردي در سطح كشور سرانه دارد ، مال ما چهل و پنج هزار تومان هست ، همين جور رديف را دادند تا آخر. سوال عمده در اين است كه واقعا شاخص چيست؟ چرا رويكرد هاي فرهنگي در بودجه بسيار ضعيف است ؟ فكر كنم هزار و نه صد تومان سرانه براي مسائل فرهنگي است..

سپس ايشان تريبون را به آقاي ميرزاده سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلش واگذار نمودند كه خلاصه اي از بيانات ايشان به شرح زير است.

بسم الله الرحمن الرحيم تشكرميكنم از مهندس فرشيدي كه عزيز و افتخار ماست. در بحث بودجه، مجلس آن چيزي كه از دولت را مي آيد به صورت كلي نمي تواند يك تغيير كلي دهد. يك ريال بخواهد اضافه كند مثلا ، به شوراي نگهبان بايد پاسخ دهيم طبق اصل هفتاد و پنج شما اين يك ريال را از كجا آورديد يعني عملا نقش مجلس به آن شكل نيست كه بخواهد يك تغيير اساسي بدهد، يك ريال هم بخواهد به دولت بار مالي تحميل كند ، شامل اصل هفتاد و پنج ميشود و ميگويند شما حق نداريد طبق قانون اساسي ، مگر اين كه بودجه را از يك بخش بردارد و به يك بخش ديگر بدهد، هر وزارت خانه اي هم متولي دارد ، رابط پارلماني دارد ، با نمايندگان تعامل داشتند و شايد صدها برابر بيش از آموزش و پرورش با نمايندگان ارتباط دارند. دستگاه هاي

برخي از وزارت خانه ها چرا هفته آموزش و پرورش برگزار مي كنند؟! چون معلمي شغل انبياست ، خيلي هم مقدس است ، اما آنقدر آن را به آسمان مي بريم كه گاهي فراموش مي كنيم نان لازم دارد ، غذا لازم داره ، خانواده دارد و... و فراموش مي كنيم آن اصل كار را كه بايد بسيج بشويم و مشكلات اش را حل كنيم.

سازمان برنامه و بودجه با عدد و ارقام كار دارد؛ از سوي ديگر مي گوييم آموزش و پرورش 50 هزار نيروي مازاد دارد و آنها ضرب و تقسيم مي كنند و مي گويند بودجه تان زياد هم هست.

وي ادامه داد: تا زماني كه آموزش و پرورش خودش نخواهد مشكل را حل كند، مشكلش حل نمي شود. با اين دغدغه و مشكلات اگر منتظر بشويم كه معجزه در بودجه آموزش و پرورش اتفاق بيفتد، نخواهد افتاد.

در قضيه كنكور مي‌دانيد چه كشيديم و هيچ فريادرسي از فرهنگيان نداشتيم؛ آن گروهي كه 10 درصد كشور هم نيستند آنقدر متحد بودند كه چه راحت جلوي رئيس‌جمهور را گرفتند و نگذاشتند، مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش براي تيزهوشان را امضا كند. وي به حادثه آتش‌سوزي مدرسه زاهدان اشاره كرد و افزود: 4 دانش‌آموز به دليل بي عرضگي مسؤولان مدرسه و ناحيه 2 زاهدان در آتش سوختند. همه مدارس استاندارد در اختيار «از ما بهتران» است و بهترين مدارس هر منطقه در اختيار مدارس خاص است.

بگذاريد با صراحت بگويم؛ سند تحول آسماني است و آرزو‌هايي را مطرح مي‌كند كه براي آموزش و پرورش داريم اما بايد كاربردي صحبت كنيم؛ شما فرهنگيان به ما بگوييد براي اجراي ۵ يا ۱۰ درصد آن چه اقداماتي لازم است؟!

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مطرح شدن دخالت نمايندگان در عزل و نصب مديران آموزش و پرورش گفت: انتخاب مديران مدارس مي‌تواند با انتخابات باشد و هيچ نماينده‌اي دخالت نمي‌كند.ما يه بخشي از كار رو در داخل آموزش و پرورش انجام بديم ، اين دولت ، دولت قبل از اين و دولت هاي آينده ، هيچ كدام نمي توانند تا زماني كه آموزش و پرورش خودش نخواهد مشكلش را حل بكند به صورت اساسي مشكل را بخواهد حل بكند، چون يك دستگاه بسيار عظيمي هست و به اين سادگي

اين هم يك بحث هاي ديگري هست. بالاخره آموزش و پرورش گاهي آن قدر به بخشنامه متكي است كه كسي كه مدير مدرسه هست ميداند ، هيچ كاري ندارد فقط به بخش نامه هاي موازي ، تكراري ، هزينه بر بخواهد پاسخ بدهد گاهي بازم كم مي آورد از وقتش. قطعا با اين وضعيت نميشه برنامه ششم توسعه و برنامه هاي قبلم گفته دولت بايد كوچك بشود ، دولت ما بزرگ است ، بزرگ بودنش غير از هزينه هايي كه براي ما دارد ، غير از اون بروكراسي اداري هم روز به روز طولاني تر ميشود. اگر من و شما از دستگاه هاي اداري ، از آموزش و پرورش ، يك معلم به سادگي جواب نامه اش را نميگيرد چون به صد جا مربوط است. چون بخش نامه اي ضد و نقيض زياد است، بخش نامه هاي موازي فوق العاده زياد است. بنابر اين كوچك سازي بايد باشد، تفويض اختيار و تمركز زدايي بايد آموزش و پرورش بپذيرد، بايان كوچك سازي ، بااين تمركز زدايي ، با اين تفويض اختيار شايد يك بخشي از كار رو خودمان بتوانيم انجام دهيم. از آن طرفم دولت بايد تكليفش را روشن كند آموزش و پرورش هم هست يا مهم نيست ، اولويت دارد يا اولويت ندارد. كه تا به حال اولويت نداشته است ، اگر اولويت داشته باشد ، در همين بودجه موجود كشور ، با همين تنگ ناها ، با همين محدوديت ها ، با همين تحريم ها ، به خدا مي شود، مي شود بهتر از اين اداره اش كرد. همين بحث يارانه هايي كه الان ميدهند ، فقط ده درصد از يارانه را همين امسال دولت تصميم بگيرد كم كند مشكل آموزش و پرورش صد در صد قابل حل است.

آموزش و پرورش براي اولين بار مي تواند به سال بعد بدون بدهي وارد شود، چون بعد از انقلاب هر سال حدود ده درصد از بدهي هاي سال قبل به سال بعد موكول شده است و در سال بعد هم در بودجه اش نديديم. بلكه از همون بودجه سال بعدشم همون اول اومديم بدهي هاي سال قبل رو پرداخت كرديم ، در حالي كه اون رو به ما نداده بودند از همين موجوده برداشتيم. و سال به سال اين ده درصد ها روي هم جمع شده اند تا سالي كه از سال 88 فعلا به فرهنگيان بدهي داريم. حدودا من سر انگشتي حساب كردم، اگر يك چهارم بودجه موجود را به بودجه آموزش و پرورش در سال 98 اضافه بشود فعلا مي تواند بدهي هايش را صفر كند ، اگر يك چهارم بودجه اي كه در 98 قرار است داده شود ، دوباره به آموزش و پرورش بودجه بدهند فقط مي تواند بدهي هايش را صفركند ، نميگويم آن همكار ما كه حق داشت صد و بيست ساعت در اداره اضافه كار بگيرد ، همان چهل ساعت را حساب كردم. نمي گوييم كه ماموريت هاي پرداخت نشده دوباره پرداخت شود. فقط آن اسنادي كه دست آموزش و پرورش هست. اما در هر حال آخرين كلامم را هم عرض كنم. ما به عنوان خادمين شما در مجلس دوتا وظيفه داريم ، دوتا كلمه است قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون.

به من بفرماييد در بخش قانون گذاري اگر ميخواهيد ريشه اي حل بشود ، مستقيم بگوييد پول بدهيد پول بدهيد بودجه با اين حل نخواهد شد. هنر اين هست كه در همين قوانين موجود آن قدر فني كار بكنيد كه كدام قانون لغو بشود تا موانع از سر راه آموزش و پرورش برداشته بشود. يك زماني شرايط طوري بوده در كشور آن قانون لازم بوده ولي مثلا الان مانع كار ماست.

ادامه دارد...