تغيير و تحولات اين روزهاي آموزش و پرورش آنقدر با حاشيه همراه شده كه تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي اين وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار داده است و اين حواشي پررنگ‌تر از متن، مسائل و مشكلات اصلي معلمان و دانش‌آموزان را به حاشيه برده است.

در آخرين مورد، ادغام مركز اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش‌وپرورش با دفتر وزارتي كه به نظر مي‌رسد با هدف چابك‌سازي ستاد انجام گرفته به حاشيه‌اي ديگر تبديل شده است كه حالا پررنگ‌تر از تمام مسائل و مشكلات جلوه مي‌كند و به دغدغه‌اي جدي براي برخي افراد تبديل شده است، دغدغه‌اي كه از جنس مسائل و مشكلات دانش‌آموزان و معلمان اين سرزمين نيست و يكبار ديگر بازي‌هاي سياسي را عيان‌تر نمايان مي‌كند.

همين چند هفته اخير، اتفاقات تلخ و مهمي براي نظام آموزش‌وپرورش كشور اتفاق افتاد. چهار كودك در جريان آتش‌سوزي دبستاني در زاهدان جان خود را از دست دادند، علت اصلي ماجرا هم به گفته نمايندگان مجلس و حتي خود مسئولان آموزش‌وپرورش، عدم نظارت اين وزارتخانه بر وضعيت مدرسه غيردولتي " اسوه" زاهدان بود.

در اقدامي ديگر دولت در لايحه بودجه 98، پيشنهادي را براي گسترش طرح خريد خدمات آموزشي دارد و براين اساس سالانه 10 درصد دانش‌آموزان بايد تحت پوشش اين برنامه بروند طرحي كه در ابتداي راه قرار بود با رويكردي عدالت‌محور در مناطق محروم و كمتربرخوردار و صرفاً در مناطقي كه نيروي آموزشي وجود ندارد، اجرا شود حالا  در خدمت توسعه مدارس غيردولتي قرار گرفته است.

در حالي كه مدارس فرسوده و استفاده از بخاري‌هاي نفتي در مناطق محروم هر لحظه جان دانش‌آموزان كشور را تهديد مي‌كند و از سوي ديگر دولت سال‌هاست با عدم اختصاص سرانه مورد نياز به مدارس دولتي، حداقل‌ها را براي آنها فراهم كرده است و در برنامه جديد خود از سال 98 مي‌خواهد اين حداقل‌ها را هم محدودتر كرده و جريان آموزش در مدارس دولتي را به بخش خصوصي آن هم با يك چهارم هزينه واگذار كند با وجود تمام اين مسائل جدي حواشي آموزش‌وپرورش همچنان پررنگ از مشكلات است و فضاي مجازي هم در دامن زدن به حاشيه‌ها بي‌تاثير نيست.

به نمونه‌اي از حاشيه‌هاي پررنگ‌تر از متن آموزش‌وپرورش اشاره مي‌كنيم؛  اخيرا تغييراتي در ستاد وزارت آموزش‌وپرورش انجام شد و بر اين اساس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي با دفتر وزارتي ادغام شد اما اين مسئله تحت تاثير نگاه‌هاي سياسي به يك بحران تبديل شده است تا جايي كه برخي عنوان عجيب "كودتا" در آموزش‌وپرورش را براي آن انتخاب كردند و به اين نقد دارند كه بطحايي در حال چيدن مهره‌هاي يك جناح سياسي خاص در آموزش‌وپرورش است.

روابط عمومي وزارت آموزش‌وپرورش در مدت اخير با مسائل و چالش‌هايي مواجه شد كه مي‌توان به توئيت رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي اين وزارتخانه اشاره كرد كه از فشارهاي نمايندگان مجلس و دخالت در عزل و نصب‌هاي مديران آموزش‌وپرورش حكايت داشت و همين مسئله با واكنش تند نمايندگان مجلس مواجه شد. تمام اين اظهارنظرها و اتفاقات باعث شده فضايي حول آموزش وپرورش شكل بگيرد كه بر محور حاشيه‌ها متمركز است و طبيعي است در چنين فضايي مسائل و اولويت‌هاي اصلي اين وزارتخانه به حاشيه مي‌رود.

چه بپذيريم چه نپذيرم،  مشكلات دانش‌آموزان و معلمان كشور اين روزها ادغام مركز اطلاع رساني و روابط عمومي با دفتر وزارتي نيست. آنها انتظار تامين حداقل‌ها را دارند، حداقل‌هايي كه اگر در حادثه مدرسه زاهدان به آن توجه مي‌شد 4 كودك قرباني نمي‌شدند. در چنين فضايي نياز است به دور از نگاه سياسي و بازي‌هاي جناحي، مسائل و طرح‌هاي مختلفي كه آموزش‌وپرورش اين روزها از آن پرده‌برداري مي‌كند و در مدارس به اجرا مي‌گذارد از سوي منتقدان و كارشناسان تحليل شود تا زواياي مختلف آن بررسي و نقاط ضعف و چالش‌هاي احتمالي آن هشدار داده شود