مسعود ثقفي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم درباره برقراري فوق‌العاده ويژه براي دبيران و هنرآموزان متقاضي افزايش ساعت تدريس تا سقف 30 ساعت اظهار كرد: براي تسهيل در نحوه پرداخت حق‌التدريس‌ها طبق بخشنامه‌اي كه از سوي آموزش و پرورش ابلاغ شده، متقاضيان داراي شرايط مورد نياز به لحاظ جنسيت و رشته مي‌توانند به‌صورت اختياري تقاضاي خود را بابت افزايش 6 ساعت كار در ادارات آموزش و پرورش اعلام كنند.

وي افزود: بر اين اساس 17/5 درصد از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر به حكم آنها افزوده خواهد شد و ساعت كار آنها 6 ساعت افزايش خواهد يافت.

ثقفي تصريح كرد: ترتيب دبيران و هنرآموزان كه تاكنون بابت اضافه ساعت تدريس خود از حق‌التدريس استفاده مي‌كردند با اين روش مي‌توانند حق‌التدريس خود را ماهانه در حقوق رسمي خود دريافت كنند و در طول 12 ماه سال براي معلمان اعمال مي‌شود.

مشاور مديركل آموزش و پرورش تهران افزود: مزيت بعدي طرح اين است كه اين رقم در بازنشستگي هم محاسبه مي‌شود اما بايد توجه داشت كه شركت در اين طرح صرفاً مبتني بر تسهيل پرداخت حق‌التدريس معلمان بوده و هيچگونه بار مالي، بهبود معيشت و ساعات اضافه كار معلمان را دنبال نمي‌كند همچنين بار مالي اضافي براي وزارت آموزش و‌ پرورش ندارد چرا كه همان مبلغ پرداختي در حق‌التدريس صرفاً در حكم معلمان اعمال مي‌شود.

وي ادامه داد : پرداخت 12 ماه اين مبلغ با احتساب كسوراتي كه در حقوق مي‌آيد منجر به افزايش بار مالي براي وزارت آموزش و پرورش نمي‌شود بنابراين با توجه به تامين هزينه اجراي اين طرح از بعد اعتباري قابل اجراست.

ثقفي با تاكيد بر اينكه اجراي اين طرح از اول مهر ماه 97 محاسبه مي‌شود، اظهار كرد: فرهنگيان واجد شرايط مي‌توانند از روز شنبه به ادارات آموزش و پرورش مناطق براي شركت در اين طرح مراجعه كنند همچنين طرح معلم تمام وقت فقط ويژه دبيران و هنرآموزاني است كه به آنها نياز داريم كه معمولا مردها در همه رشته‌ها و خانم‌ها در برخي رشته‌ها اين شرايط را دارند