محمود فرشيدي وزير اسبق آموزش و پرورش در گفت‌وگو با  فارس، در خصوص «سند آموزش 2030»،‌ اظهار داشت: طراحي اين سند توسط سازمان علمي ـ فرهنگي يونسكو صورت گرفته است و برنامه‌هاي اين سازمان سكولار است.
 
وي با بيان اينكه الگوي آنها با الگوي ما متفاوت است، ادامه داد: ما الگويي از دين اسلام داريم و انسان را خليفه خدا روي زمين مي‌دانيم، اما آنها در تفكر اومانيستي، انسان را خدا مي‌دانند.
 
وزير اسبق آموزش و پرورش در تشريح وجود تفاوت در دو ديدگاه تربيتي اسلامي و غربي، افزود: با مقايسه اين دو تفكر، الگويي كه بر آن اساس طراحي شده با الگويي كه براساس مكتب توحيدي طراحي شده است، چطور مي‌تواند يكي باشد و به نظر بنده اين حرف بامبنايي نيست.
 
فرشيدي با انتقاد ار عدم اجرا شدن كامل سند تحول بنيادين ابراز داشت: در حال حاضر همان نظام آموزشي غربي را داريم و آموزش و پرورش ما الگوي گرفته شده از آموزش و پرورش فرانسه و آمريكاست، آن هم به صورت ناقص است؛ در صورتي كه در حال حاضر سند بومي افتخار آفريني داريم و معتقد هستم اين سند مانند خيلي از دستاوردهاي علمي بوده كه تاكنون كسب شده است.
 
وزير اسبق آموزش و پرورش در تشريح اهميت سند تحول بنيادين آموزش و پرورش متذكر شد: توانسته‌ايم در برابر 300 تا 400 سال آموزش و پروش غرب كه همه فرمولي شده بود، يك الگو بر اساس آموزش و پرورش توحيدي توليد كنيم و براي همه دنيا قابل استفاده است؛ در حالي كه متاسفانه اين موضوع مسكوت مانده است و همان روال فرسودگي، خستگي و بي‌انگيزگي وجود دارد.
 
فرشيدي با اشاره به مصاديق كم‌كاري در اجراي سند تحول، يادآور شد: شرايطي است كه معلمان و خانواده‌ها از اينكه دانش‌آموزان آموزش لازم را نمي‌بينند، ناراضي هستند و دانش‌آموزان نيز انگيزه درس خواندن ندارند؛ در نتيجه براي ايجاد تحول، سند تحول بنيادين برنامه‌ريزي شد.
 
انتهاي پيام/