محمد مهدي زاهدي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس، در خصوص «سرانجام اجراي سند 2030 در آموزش و پرورش»، اظهار داشت: امروز جلسه‌اي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود و به طور رسمي در خصوص سند 2030 اعلام نظر مي‌كنيم.
 
وي تأكيد كرد: تا حال حاضر كه جمع بندي كرده‌ايم، به هيچ عنوان موافق اجراي سند 2030 نيستيم.
 
رئيس كميسيون آموزش مجلس گفت: سند بالا دستي‌ ما، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است و بايد اين سند ملاك عمل قرار گيرد.
 
زاهدي افزود: از دولتمردان انتظار داريم همت جدي در خصوص پياده شدن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش داشته باشند.