محمود فرشيدي، دبير كانون تربيت اسلامي در گفت‌وگو با ايكنا؛ به تبيين دغدغه‌ها و نگراني‌هاي اين كانون در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: اين كانون در سال ۱۳۷۷ با مجوز وزارت كشور آغاز به كار كرد تا به معرفي نظام تربيتي اسلام براساس منويات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري بپردازد و زمينه‌هاي استقرار نظام تربيت اسلامي را در جامعه فراهم كند.

وي با بيان اينكه حيطه فعاليت كانون تربيت اسلامي فراتر از آموزش و پرورش است، تصريح كرد: با وجود اين اولويت‌ها به اين وزارتخانه مربوط مي‌شود. فر‌هنگيان ولايتمدار و انقلابي درصدد هستند تا با ايجاد تشكيلاتي فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و سياسي نظام تربيت اسلامي را نهادينه كنند و از فعاليت‌هاي ظاهري حزبي خودداري كنند.

فرشيدي كانون تربيت اسلامي را از معدود تشكل‌هايي دانست كه وزارت آموزش و پرورش را با شاخص‌هاي تربيت اسلامي مي‌سنجد و نظرات مثبت و منفي خود را به عنوان يك مركز و مرجع غيردولتي اعلام مي‌كند و گفت: كانون در ۲۶ استان به عنوان يك حزب ملي شعبه دارد.

وي به برخي دغدغه‌ها و نگراني‌هاي كانون تربيت اسلامي در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش و به ويژه اجراي سند تحول بنيادين اشاره و بيان كرد: كانون تربيت اسلامي از ابتدا درباره مطابقت اين سند با اهداف نظام اسلامي حساس بود و مواردي را نيز به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه داد كه مورد توجه قرار گرفت و اصلاحاتي انجام شد.

وي ادامه داد: كانون در ارتباط با زيرنظام‌هاي سند تحول آموزش و پرورش بررسي‌هاي متعددي را انجام داد و به برخي تناقض‌ها پي برد كه از جمله بايد به زيرنظام تربيت معلم اشاره كرد كه برخلاف اساسنامه دانشگاه فرهنگيان نگاشته شده است؛ در صورتي كه بايد پيرو و تابع آن باشد. در اين زيرنظام از عدم استخدام دانشجو معلم سخن به ميان آمده است، در صورتي كه رمز قوت دانشگاه فرهنگيان همين امر است. همچنين تصويب شده است كه در دانشگاه فرهنگيان ميز يونسكو ايجاد شود و اين برخلاف نگاه ايراني ــ اسلامي و بومي است كه دانشگاه فرهنگيان بايد دنبال كند.

دبيركل كانون مدارس اسلامي با اشاره به اينكه در سند تحول پيشنهاد تغيير نام اين وزارتخانه به وزارت تربيت بيان شده بود، گفت: قرار بود در بعد آموزش نيز تربيت لحاظ شود و با نگاه تربيتي همه امور به پيش رود. خانواده‌ها نيز در اين زمينه از مسئوليت برخوردار هستند، اما مدارس نسل آينده را در اختيار دارد و بايد از اين گنج براي فرداي نظام استفاده كنند. بيش از ۱۳ ميليون دانش‌آموز در اختيار وزارت آموزش و پرورش است و بايد جوابگوي اقدامات خود براي اين حجم از نيرويي كه در اختيار دارد، باشد.

نگاه حداقلي به آموزش و پرورش

فرشيدي با بيان اينكه اين نگراني‌ها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقال داده شده است، تصريح كرد: نگاه موجود به وزارت آموزش و پرورش بسيار حداقلي است؛ اين در حالي است كه دانش‌آموزان و نسل آينده بيش از هر زمان ديگري نياز به مراقبت و صيانت دارند. تهاجم فرهنگي دشمن، معصوميت و سادگي كودكان و نوجوانان را هدف قرار داده است و وظيفه آموزش و پرورش مصونيت بخشي در اين زمينه است تا با آگاهي‌دهي آنان را واكسينه كند.

وي تصريح كرد: در گذشته خانواده‌ها را از اينكه فرزندان خود را به تنهايي به كوچه و خيابان بفرستند برحذر مي‌داشتيم، اما امروز بايد به خانواده‌ها تذكر دهيم كه فرزندان خود را به تنهايي در اتاق با ابزار تكنولوژي و فضاي مجازي تنها نگذارند؛ چراكه خطر در كمين آنان است. مدرسه مي‌تواند در اين زمينه با ايجاد گروه‌هاي همسال نقش‌آفريني كند و چراغ مدرسه حتي در ايام تعطيل نيز روشن باشد و به مركزي براي دورهمي‌هاي دانش‌آموزان تبديل شود.

فرشيدي كاهش ساعات درسي‌ و افزايش روزهاي تعطيلي در مدارس را از جمله نكات منفي مرتبط با مدارس خواند و اظهار كرد: مدرسه بايد دست نسل آينده را بگيرد و همراه با خانواد‌ه‌ها براي تقويت فعاليت‌هاي غيردرسي در مدارس اقدام كند. خلأ خلاقيت در مدراس احساس مي‌شود، اما پرداختن به مهارت‌آموزي نبايد با كاهش آموزش‌هاي علمي مواجه شود. اگر فرصت‌هاي نوجواني و جواني براي علم آموزي از بين برود، دانشمند پروري براي دنياي فردا با خظر روبرو مي‌شود. ايجاد تعادل و مديريت بين علم‌آموزي و مهارت‌افزايي، همان نكته‌اي است كه نياز به مديريت هنرمندانه دارد.

وي به برخي تغيير و تحولات در كتب درسي نيز اشاره و اظهار كرد: پيشنهاد و توصيه مشاهده برخي فيلم‌هاي سينمايي در كتب درسي با وجود اينكه فيلم‌هاي ارزشي‌تري نيز ساخته شده‌اند كه مي‌توان به دانش‌آموزان معرفي كرد از جمله اين موارد است.

فرشيدي در ادامه سخنان خود به نشريه رسمي وزارت آموزش و پروش با عنوان نگاه اشاره و بيان كرد: در صورتي كه سند تحول بايد مبناي كار باشد، در نشريه نگاه مطالبي درج مي‌شود كه در گفت‌و‌گو با افراد مخالف سند تحول است. چطور مي‌توان در نشريه‌اي كه در كف مدارس توزيع مي‌شود، مطالب برخلاف سند را منتشر كرد.

دبير كانون تربيت اسلامي در گفت‌وگو با ايكنا؛ به تبيين دغدغه‌ها و نگراني‌هاي اين كانون در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: اين كانون در سال ۱۳۷۷ با مجوز وزارت كشور آغاز به كار كرد تا به معرفي نظام تربيتي اسلام براساس منويات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري بپردازد و زمينه‌هاي استقرار نظام تربيت اسلامي را در جامعه فراهم كند.

وي با بيان اينكه حيطه فعاليت كانون تربيت اسلامي فراتر از آموزش و پرورش است، تصريح كرد: با وجود اين اولويت‌ها به اين وزارتخانه مربوط مي‌شود. فر‌هنگيان ولايتمدار و انقلابي درصدد هستند تا با ايجاد تشكيلاتي فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و سياسي نظام تربيت اسلامي را نهادينه كنند و از فعاليت‌هاي ظاهري حزبي خودداري كنند.

فرشيدي كانون تربيت اسلامي را از معدود تشكل‌هايي دانست كه وزارت آموزش و پرورش را با شاخص‌هاي تربيت اسلامي مي‌سنجد و نظرات مثبت و منفي خود را به عنوان يك مركز و مرجع غيردولتي اعلام مي‌كند و گفت: كانون در ۲۶ استان به عنوان يك حزب ملي شعبه دارد.

وي به برخي دغدغه‌ها و نگراني‌هاي كانون تربيت اسلامي در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش و به ويژه اجراي سند تحول بنيادين اشاره و بيان كرد: كانون تربيت اسلامي از ابتدا درباره مطابقت اين سند با اهداف نظام اسلامي حساس بود و مواردي را نيز به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه داد كه مورد توجه قرار گرفت و اصلاحاتي انجام شد.

وي ادامه داد: كانون در ارتباط با زيرنظام‌هاي سند تحول آموزش و پرورش بررسي‌هاي متعددي را انجام داد و به برخي تناقض‌ها پي برد كه از جمله بايد به زيرنظام تربيت معلم اشاره كرد كه برخلاف اساسنامه دانشگاه فرهنگيان نگاشته شده است؛ در صورتي كه بايد پيرو و تابع آن باشد. در اين زيرنظام از عدم استخدام دانشجو معلم سخن به ميان آمده است، در صورتي كه رمز قوت دانشگاه فرهنگيان همين امر است. همچنين تصويب شده است كه در دانشگاه فرهنگيان ميز يونسكو ايجاد شود و اين برخلاف نگاه ايراني ــ اسلامي و بومي است كه دانشگاه فرهنگيان بايد دنبال كند.

دبيركل كانون مدارس اسلامي با اشاره به اينكه در سند تحول پيشنهاد تغيير نام اين وزارتخانه به وزارت تربيت بيان شده بود، گفت: قرار بود در بعد آموزش نيز تربيت لحاظ شود و با نگاه تربيتي همه امور به پيش رود. خانواده‌ها نيز در اين زمينه از مسئوليت برخوردار هستند، اما مدارس نسل آينده را در اختيار دارد و بايد از اين گنج براي فرداي نظام استفاده كنند. بيش از ۱۳ ميليون دانش‌آموز در اختيار وزارت آموزش و پرورش است و بايد جوابگوي اقدامات خود براي اين حجم از نيرويي كه در اختيار دارد، باشد.

نگاه حداقلي به آموزش و پرورش

فرشيدي با بيان اينكه اين نگراني‌ها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقال داده شده است، تصريح كرد: نگاه موجود به وزارت آموزش و پرورش بسيار حداقلي است؛ اين در حالي است كه دانش‌آموزان و نسل آينده بيش از هر زمان ديگري نياز به مراقبت و صيانت دارند. تهاجم فرهنگي دشمن، معصوميت و سادگي كودكان و نوجوانان را هدف قرار داده است و وظيفه آموزش و پرورش مصونيت بخشي در اين زمينه است تا با آگاهي‌دهي آنان را واكسينه كند.

وي تصريح كرد: در گذشته خانواده‌ها را از اينكه فرزندان خود را به تنهايي به كوچه و خيابان بفرستند برحذر مي‌داشتيم، اما امروز بايد به خانواده‌ها تذكر دهيم كه فرزندان خود را به تنهايي در اتاق با ابزار تكنولوژي و فضاي مجازي تنها نگذارند؛ چراكه خطر در كمين آنان است. مدرسه مي‌تواند در اين زمينه با ايجاد گروه‌هاي همسال نقش‌آفريني كند و چراغ مدرسه حتي در ايام تعطيل نيز روشن باشد و به مركزي براي دورهمي‌هاي دانش‌آموزان تبديل شود.

فرشيدي كاهش ساعات درسي‌ و افزايش روزهاي تعطيلي در مدارس را از جمله نكات منفي مرتبط با مدارس خواند و اظهار كرد: مدرسه بايد دست نسل آينده را بگيرد و همراه با خانواد‌ه‌ها براي تقويت فعاليت‌هاي غيردرسي در مدارس اقدام كند. خلأ خلاقيت در مدراس احساس مي‌شود، اما پرداختن به مهارت‌آموزي نبايد با كاهش آموزش‌هاي علمي مواجه شود. اگر فرصت‌هاي نوجواني و جواني براي علم آموزي از بين برود، دانشمند پروري براي دنياي فردا با خظر روبرو مي‌شود. ايجاد تعادل و مديريت بين علم‌آموزي و مهارت‌افزايي، همان نكته‌اي است كه نياز به مديريت هنرمندانه دارد.

وي به برخي تغيير و تحولات در كتب درسي نيز اشاره و اظهار كرد: پيشنهاد و توصيه مشاهده برخي فيلم‌هاي سينمايي در كتب درسي با وجود اينكه فيلم‌هاي ارزشي‌تري نيز ساخته شده‌اند كه مي‌توان به دانش‌آموزان معرفي كرد از جمله اين موارد است.

فرشيدي در ادامه سخنان خود به نشريه رسمي وزارت آموزش و پروش با عنوان نگاه اشاره و بيان كرد: در صورتي كه سند تحول بايد مبناي كار باشد، در نشريه نگاه مطالبي درج مي‌شود كه در گفت‌و‌گو با افراد مخالف سند تحول است. چطور مي‌توان در نشريه‌اي كه در كف مدارس توزيع مي‌شود، مطالب برخلاف سند را منتشر كرد.