در ديدار اختصاصي كانون تربيت اسلامي با وزير آموزش و پرورش پيشنهادات و راهكارهايي اساسي جهت برون رفت از وضع حاضر مطرح شد كه بخش‌هايي از سخنان نمايندگان كانون تربيت اسلامي به‌ شرح زير مي باشد: تمركز فعاليت‌هاي آموزش‌وپرورش را روي بيمه معلم قرار دهيم تا با توانمند شدن آن بتوانيم خدمات بيشتري به فرهنگيان ارائه دهيم و به تقويت تعاوني‌هاي مصرف و مسكن فرهنگيان توجه كنيم. در زمان تصويب بودجه هر يك از تشكل‌ها مي‌توانند با ارتباط‌هايي كه با مجلس شوراي اسلامي دارند، آموزش‌وپرورش را حمايت كنند. از كارهاي خوب انجام‌شده تهيه زير نظام‌هاي سند تحول و ابلاغ آن‌ها به استان‌ها و ارسال لايحه رتبه‌بندي به دولت است. در سند تحول ايده‌هايي مانند حيات طيبه و بحث فرا موقعيت را تعريف كرديم كه حاصل تجارب چهل‌ساله بوده است اما در اهداف دوره تحصيلي واژه‌هايي مانند حيات طيبه، انسان صالح و ... استفاده‌نشده است و درحالي‌كه از تربيت ديني صحبت شده است اما از شناخت و توجه به معصوم نام‌برده نشده است. در لايحه رتبه‌بندي فرهنگيان به‌جاي مفاهيمي مانند سرآمد و ارشد از همان واژه‌هاي آشنا و مصطلح استاديار و دانشيار استفاده كنيم كه هم جامعه مي‌تواند ارتباط بهتري بگيرد و هم ما براي تعريف و شناساندن اين واژه‌ها نياز به‌صرف وقت و انرژي و جا انداختن و مصطلح كردن آن‌ها نداريم. هيئت‌امنايي شدن آموزش‌وپرورش يكي از راه‌هايي است كه مي‌تواند در بهبود بودجه آموزش‌وپرورش كمك كند. سياست‌هاي انقباضي در عدم توسعه و گسترش بي‌رويه مدارس سمپاد خوب است اما به يك سند راهبردي و نظام‌نامه جامع براي كشف و تربيت استعدادهاي درخشان نياز داريم، در مدارس سمپاد تأكيد زيادي بر آموزش كنكوري است و پرورش و پژوهش كاملاً مغفول مانده است. در جذب نيروهاي آموزشي در مدارس سمپاد ملاك توانمندي‌هاي معلمي در همه ابعاد نيست و از افرادي كه فقط در بعد آموزش دروس مهارت دارند استفاده مي‌شود و از نيروهاي معلم استفاده نمي‌شود. بخشي از بودجه‌هاي آموزش‌وپرورش در مدارس سمپاد صرف مسابقاتي مي‌شود كه آموزش‌وپرورش آن مسابقات را به رسميت نمي‌شناسد، بعضاً اين مدارس پول‌هاي زيادي از دانش آموزان براي اردوهاي خارج كشور كه موضع‌گيري شما در مورد اردوهاي خارج از كشور قابل‌تقدير است، ساعت‌هاي پرورشي در مدارس متوسطه كم شده است، در آموزش‌وپرورش استثنايي تعادلي در ورودي‌ها و خروجي‌هاي اين دوره وجود ندارد و به ازاي هر سه بازنشسته يك نفر ورودي استخدامي دارد. در مدارس عادي متناسب‌سازي براي فضاي كودكان استثنايي انجام نگرفته است. با دين‌مداري و فردي كه با تقيد به استوانه انقلاب اقدامات شجاعانه‌اي انجام داده‌ايد. در اجراي سند تحول اتفاقات خوبي افتاده است اما بايد بررسي كرد چرا هر كاري مي‌كنيم سند تحول در مدرسه اجرا نمي‌شود. اجراي سند يك كار ملي است و دولت و مجلس در اجراي سند بايد به كمك آموزش‌وپرورش بيايند. استفاده از تشكل‌هاي سياسي و فراهم كردن بستر براي تشكل‌ها كار مثبتي است اما مديريت تحصن‌ها و تجمع‌ها توسط برخي تشكل‌ها نبايد صورت بگيرد. حركت سند تحول بايد شتاب بيشتري بگيرد تا به مدرسه برسد و تكاليف مجلس و دولت بايد در اين مورد مشخص شود. ارزيابي از سند تحول بايد انجام بگيرد و اين سند بايد ايرادهايش براي رفع گفته شود و به شوراي انقلاب فرهنگي فرستاده شود، شوراي تربيت در سند مطرح است و هماهنگي دستگاه‌ها بايد در آن شورا انجام گيرد تا به‌عنوان‌مثال آموزش‌وپرورش درحالي‌كه براي اجراي سند گام برمي‌دارد دستگاه ديگري با تبليغات كنكور اين گام‌ها را خنثي نكند. هم‌ترازي بازنشستگان و شاغلان پيگيري شود و آموزش‌وپرورش در موردحمايت از بازنشستگان ضعيف است. در حوزه تربيتي بايد به برنامه‌هاي بلندمدت نظر داشته باشيم و ناكارآمدي برنامه‌هاي پرورشي در مدارس را بايد بررسي كنيم و بايد نقشه راه داشته باشيم و با پمپاژ اطلاعات ديني نمي‌توانيم تربيت ديني داشته باشيم. انجام كارهاي پرورشي به‌عنوان دين‌داري صرف نيست و معاونت پرورشي بايد به كشف استعدادها و خلاقيت‌ها بپردازد. براي عمق بخشيدن فعاليت‌هاي پرورشي بايد روي تربيت‌معلم متمركز شويم و بايد استعدادهاي مناسب معلمي را از زمان دانش‌آموزي كشف كنيم و به دليل عدم وجود نقشه راه براي تربيت‌معلم و عدم تفاوت بين فارغ التحصيلان تربيت‌معلم و دانشگاه‌ها عده‌اي لزومي به داشتن دانشگاه‌هاي تربيت‌معلم نمي‌بينند و اين ضعف در خروجي اين دو دانشگاه را بايد برطرف كنيم. همكاران ما در اقصي نقاط كشور با مشكلاتي مواجه هستند به‌عنوان‌مثال معلمان ما در مواجه بادانش آموزان در مدارس چه اختياراتي دارند و بايد كميته احصا حقوق معلم تشكيل شود.