محمود فرشيدي وزير اسبق آموزش و پرورش و دبيركل كانون تربيت اسلامي در حاشيه  راهپيمايي 13 آبان در جمع خبرنگاران گفت: امسال ويژگي خاصي كه راهپيمايي 13 آبان دارد اين است كه ترامپ مي خواهد در روز 13 آبان اوج تحريم ها را اعمال كند و هرچند تا كنون هر كاري ميخواسته انجام داده و به نتيجه نرسيده است.

وي ادامه داد: 13 آبان در بين مردم جهان به عنوان نماد استكبار ستيزي در حال نهادينه شدن است و آن ابهت پوشالي آمريكا كه هر چه مي‌گفت انجام مي‌شد، ديگر از بين رفته است. 

دبير كل كانون تربيت و اصلاح اضافه كرد: آمريكا به خيال خودش مي خواست اين خاطره شيرين استكبار ستيزي و شكست خود را جبران كند اما مي‌بينيم حضور با شكوه دانش‌آموزان و مردم در اين راهپيمايي كاملا خلاف نظر آمريكا را نشان داده است.