حمايت ميرزاده درباره جلسه فراكسيون اميد با حضور آقاي نوبخت و صحبت او درباره اختصاص اعتبار در بودجه سال 98 براي رتبه‌بندي معلمان اظهار كرد: در اين جلسه آقاي نوبخت به موضوع تخصيص اعتبار براي رتبه‌بندي معلمان در بودجه سال 98 اشاره كرد و حدود 2 هزار ميليارد تومان براي اين موضوع در نظر گرفته شده است.

وي افزود: با توجه به اين كه تقديم لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس به 25 آذر موكول شد، تلاش خود را براي افزايش اين اعتبار انجام خواهيم داد.

42 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براي آموزش و پرورش در سال 98

همچنين جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره بررسي بودجه سال 98 آموزش و پرورش در اين كميسيون گفت: آنچه دولت در لايحه بودجه سال 98 براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته است، رقمي حدود 42 هزار ميليارد تومان است و 2 هزار ميليارد تومان نيز براي رتبه‌بندي اختصاص داده‌اند، اين در شرايطي است كه براي اجراي كامل رتبه‌بندي به 11 تا 15 هزار ميليارد تومان نياز است.