روز: دی ۲۳, ۱۳۹۷
فاصله نظر تا عمل کاسته می شود

حجه الاسلام علی ذو علم رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان داشت: معتقدم نه تنها در سطح جهان اسلام بلکه فراتر و در سطح کشورهایی که از نظر آموزش و پرورش پیشرفته هستند، دستاوردهای فکری و نظری داریم که قابل عرضه است و می تواند یک گام تعلیم و تربیت جهانی را رشد دهد. 

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی