روز: خرداد ۱۹, ۱۳۹۸
حذف معاونت پژوهشی استان ها مغایر با سند تحول بنیادین

یادداشتی از سید نصرت الله فاضلی با موضوع معاونت پژوهش استان ها و عواقب حذف آن

می‌خواهند آموزش و پرورش را به یک حزب سیاسی تبدیل کنند

محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش و دبیرکل کانون تربیت اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی