روز: شهریور ۳, ۱۳۹۸
ذوعلم: قرار نیست از وزرا در کتب درسی تعریف و تمجیدی شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: بنا نداریم از وزرا در کتب درسی تعریف و تمجیدی کنیم؛ همچنین برجام یک قرارداد است و قرار نیست هر قراردادی به کتب درسی وارد شود.

اولين دوره تربیت مدیر در تراز انقلاب اسلامی در شیراز برگزار شد.

این دوره به همت شاخه جوانان کانون تربیت اسلامی استان فارس متشکل از ٩٠ فرهنگی جوان دختر و پسر از سراسر استان فارس با سر فصل های بایسته های مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت تراز انقلاب اسلامی، تجربه نگاری معلمی، وضایف جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

لزوم چرخش کانون تربیت اسلامی به سمت جوانگرایی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه در جامعه ما عدالت آموزشی به شدت ضعیف است، گفت: کانون تربیت اسلامی از نظر ظرفیت‌های انسانی و فکری در عرصه تعلیم و تربیت خیلی ظرفیت‌های زیادی دارد.

نظا‌م آموزش و پرورش در اختیار کنکور است

سعید نوری آزاد تهیه کننده برنامه پرسشگر در این برنامه به تحلیل برخی آمارها پرداخت و اظهار کرد: موضوع عدالت آموزشی به عنوان یکی از شاخصه‌های عدالت اجتماعی این روزها بسیار شنیده می‌شود؛ دلیل داغ شدن این موضوع هم انتشار نتایج کنکور بود که نشان داد نفرات برتر کنکور از مراکز و شهرهای خاصی هستند […]

«دانش‌آموز» گوشت قربانی نیست/ ورود جریانات سیاسی به مدارس ممنوع است

 رضا مددی مشاور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در امور سند تحول بنیادین گفت: در آموزش و پرورش یک سندی داریم که معروف به سند تحول بنیادین است که این سند در سال ۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و مبنای هرگونه سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش است؛ به خصوص اینکه در سال […]

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی