روز: شهریور ۵, ۱۳۹۸
برای اجرای سند تحول نیاز به روحیه انقلابی داریم

در جلسه تخصصی هفدهمین هم اندیشی دبیران کانون تربیت اسلامی استانها عنوان شد :

کانون تربیت اسلامی بر این باور است که زنان فرهنگی نقش موثری در انسجام خانواده دارند

درجلسه تخصصی هفدهمین هم اندیشی دبیران کانون تربیت اسلامی استانها عنوان شد :

نگاهی بر سوابق گزینه جدید تصدی وزارت آموزش و پرورش

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گزینه‌های پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی معرفی شده از سوی دولت را اعلام کرد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی