روز: شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
رتبه بندی مدارس؛ نقطه اختلاف برخی مسئولین و سند تحول

طی روزهای گذشته باردیگر پای رتبه بندی به مدارس با اظهارات شکوهی، مدیرکل دفتر آموزش دبستانی به رسانه ها باز شد. به گفته وی اجرای رتبه بندی در مدارس دولتی ممکن نیست چرا که دولت وظیفه دارد شرایط برابر در همه مدارس دولتی فراهم کند.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی