روز: آذر ۱۹, ۱۳۹۸
شهرداری زمین فضاهای آموزشی در منطقه ۲۲ را فروخته است

استاندار تهران گفت: شهرداری‌ها مکلف و موظفند در ابعاد مختلف آموزشی کمک کند ولی متاسفانه فضاهای آموزشی در منطقه 22 فروش رفته است و ما شاهد آن هستیم که دریک کلاس درس 34 نفر دانش‌آموز تحصیل می‌کنند.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی