ماه: اسفند ۱۳۹۸
حاجی‌میرزایی: مجلس یکی از مهمترین نهادهای قانونی در ساختن آینده کشور است

وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور در انتخابات به معنای مشارکت در کیفیت آینده‌ای است که ساخته می‌شود و هر فرد با حضور در انتخابات می‌تواند اراده خود را برای کیفیت ساختن آینده‌ای بهتر با پیشرفت، آرامش و امنیت بیشتر، مناسبات بهتر در داخل و خارج تأمین کند. وی بیان کرد: بنابراین حضور در انتخابات […]

پیام تقدیرسه تشکل فرهنگی از فرهنگیان عزیز به مناسبت مشارکت گسترده در انتخابات

قدردانی از حضور چشمگیر ملت قهرمان ایران بخصوص فرهنگیان با بصیرت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی