كانون تربيت اسلامي، تشكيلاتي فرهنگي، تربيتي و سياسي است كه از خرداد ماه سال ۱۳۷۷ با اخذ مجوز از وزارت كشور فعاليت خود را آغاز كرده است و در سال ۱۳۸۲ با دريافت پروانه انتشار، ماهنامه زمزمه را به عنوان نخستين نشريه معلمان، به جامعه فرهنگيان عرضه كرد.

نخستين مجمع عمومي كانون در آذرماه ۱۳۸۸ برگزار شد و پانزده نفر اعضاي شوراي مركزي آن انتخاب شدند تا مديريت و هدايت كانون را بر عهده بگيرند.

ماهنامه زمزمه نيز به عنوان آئينه انعكاس ديدگاه هاي معلمان وصاحبنظران عرصه تعليم و تربيت طي هفت سال گذشته تلاش كرده است مسائل آموزش و پرورش را رصد كند و مورد نقد و بررسي قرار دهد.

كانون تربيت اسلامي اميدوار است با ياري خداوند و با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با همراهي معلمان و فرهنگيان، بتواند گامي مهم در پيشبرد اهداف اسلام عزيز و انقلاب اسلامي در عرصه تعليم و تربيت بردارد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی