شما اینجا هستید
اسلایدر » آموزش وپرورش وسال جهش تولید

کلام مسیحایی رهبرفرزانه انقلاب درسال گذشته به تولید،رونق و جانی دوباره بخشید که نمونه ای از آن ،وفور نعمت درشرایط هجوم بی رحمانه ویروس کرونا می باشد درشرایطی که می بینیم کرونا چگونه اوضاع کشورهای مدعی پیشرفت را از نظر کمبود برخی نیازهای اولیه بهداشتی به هم ریخته است برای تحقق جهش تولید که امسال بدان نامگذاری شده است هم همتی دوچندان وهمگانی باید تدارک دیده شود وهر فرد و نهاد و دستگاهی سهم خود را عرضه و وظیفه خویش را ادا نماید.

دراین میان نهاد تعلیم وتربیت کشور نیز می تواند براساس مسئولیت تربیت اقتصادی نسل آینده نقش آفرین باشد معلمان گرانقدر می توانند از طریق تربیت آینده سازان کشور با نگاه پرهیز از اسراف ومصرف کالای بیگانه ازطرفی وتبیین شاخصه تولیدکنندگی به عنوان یک فضیلت ملی وانسانی پشتوانه فرهنگی ودرازمدت تولیدرادرآینده تحکیم بخشند

علاوه برتقویت نگاه اقتصادی دانش آموزان وتربیت آنان دراین زمینه به عنوان یک برنامه درازمدت می توان ازجایگاه والای اجتماعی معلمان درجامعه بهره گرفت ونهادآموزش وپرورش ومدرسه باتجلیل وقدردانی ازتولیدکنندگان کارآمد وشر.کتهای دانش بنیان وبخصوص اولیای موفق دانش آموزان دراین عرصه موجب تقویت انگیزه فعالان اقتصاد وتولیدکنندگان شوند .

روشن است که بایدستادی دروزارتخانه برای برنامه ریزی وشناسایی راهکارهای تحقق این هدف ایجادشود اگرچه درغیاب این ستاد مدرسه به عنوان یک نهاد بالنده وپویاخودنیز می توانددراین راه گام بردارد

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی