شما اینجا هستید
تشکل ها » دولت پول كم ندارد كه وضع آموزش‌ و پرورش اينگونه باشد

حميدرضا حاجي بابايي در جمع شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان كشور اظهار كرد:‌اگر بخواهيم كشور را بسازيم هيچ راهي به جز آموزش وپرورش در پيش رو نداريم بايد آموزش وپرورش در اولويت دولت قرار گيرد تا بتوانيم به ساير مولفه‌هاي توسعه دست يابيم. در طول ۴۰ سال گذشته در آموزش وپرورش تلاش‌هاي زياد صورت گرفته است اما اين فعاليت‌ها نتوانسته كه آموزش وپرورش را به اولويت اول كشور تبديل كند.

وي افزود: هرچه مردم آگاه‌تر شوند ضريب امنيت در آن جامعه بالا مي‌رود. در واقع هزينه‌هايي كه براي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌پردازيم همان پول‌هايي است كه بايد خرج آموزش وپرورش مي‌كرديم صرفه‌جويي براي آموزش‌وپرورش معنا ندارد به گونه‌اي كه اگر براي تامين سلامت صرفه جويي كنيم بايد در درمان پول خرج كنيم اين حقايق بايد محور سياست‌هاي دولت ومصوبات مجلس درخصوص آموزش وپرورش باشد.

حاجي بابايي گفت: جامعه‌اي پيشرو است كه معلم را پيشرو بداند هر فردي را در جامعه الگو و اوج قله توجهات كنيد، جوانان به آن طرف گرايش پيدا مي‌كنند و ما در الگوكردن معلمان موفق نبوده‌ايم و نتوانسته‌ايم الگوسازي مناسب داشته باشيم همين است كه ديگران از اين خلأ استفاده كرده‌اند.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد:‌ بايد براي تعليم و تربيت كشور سنگ تمام گذاشت به اعتقاد من تنها فردي كه براي آموزش‌وپرورش سنگ تمام گذاشته مقام معظم رهبري است بايد دولت ومجلس هم به تبع رهبري آموزش وپرورش را در رأس قله توجه جامعه قرار دهند.

خصوصي‌سازي يعني سرمايه‌گذاري اندك براي آموزش‌وپرورش

وي گفت: اين كه مردم براي مساعدت به آموزش وپرورش ورود پيدا كنند سياست خوبي است اما خصوصي‌سازي غلط است در پشت اين خصوصي سازي دولت نبايد براي آموزش وپرورش سرمايه‌گذاري كمي داشته باشد وكم بگذارد در اين صورت بحران‌هايي كه وجود دارد لاينحل مي‌ماند.

هيچوقت نمي‌پذيرم براي آموزش‌وپرورش پول نباشد

عضو كميسيون بودجه ومحاسبات مجلس بيان كرد:‌ بيش از ۲۰ سال در دولت و مجلس كار بودجه‌اي كرده‌ام و با بودجه  و ارقام آشنا هستم هيچوقت قبول نمي‌كنم براي آموزش وپرورش پول نداريم بايددولت مجاب شود كه براي آموزش‌وپرورش هزينه كند. ما هم بايد به دولت كمك كنيم و بپذيريم در مجلس و دولت نتوانسته‌ايم با جامعه فرهنگيان همراهي و همگامي كنيم در چند سال اخير طوري رفتار شد كه از دل دولت به آموزش وپرورش ضربه وارد شد.

وزير اسبق آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش در سرازيري مشكلات قرار گرفته است بحران نيروي انساني در حال حاضر موجب حذف بسياري از پست‌هاي اجرايي مانند معاونت‌ها، مربيان پرورشي، مشاوره و بهداشت شده است كه هريك در جاي خود آسيب‌زاست.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد: همه هجمه‌ها براي خصوصي‌سازي آموزش وپرورش بود مدارس استعدادهاي درخشان تضعيف شدند هر روز يك ايده مثل حذف مشق شب، معلم تمام وقت، همه اين‌ها پوششي براي حركت براي خصوصي كردن آموزش وپرورش است.

حميدرضا حاجي بابايي در جمع شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان كشور اظهار كرد:‌اگر بخواهيم كشور را بسازيم هيچ راهي به جز آموزش وپرورش در پيش رو نداريم بايد آموزش وپرورش در اولويت دولت قرار گيرد تا بتوانيم به ساير مولفه‌هاي توسعه دست يابيم. در طول ۴۰ سال گذشته در آموزش وپرورش تلاش‌هاي زياد صورت گرفته است اما اين فعاليت‌ها نتوانسته كه آموزش وپرورش را به اولويت اول كشور تبديل كند.

وي افزود: هرچه مردم آگاه‌تر شوند ضريب امنيت در آن جامعه بالا مي‌رود. در واقع هزينه‌هايي كه براي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌پردازيم همان پول‌هايي است كه بايد خرج آموزش وپرورش مي‌كرديم صرفه‌جويي براي آموزش‌وپرورش معنا ندارد به گونه‌اي كه اگر براي تامين سلامت صرفه جويي كنيم بايد در درمان پول خرج كنيم اين حقايق بايد محور سياست‌هاي دولت ومصوبات مجلس درخصوص آموزش وپرورش باشد.

حاجي بابايي گفت: جامعه‌اي پيشرو است كه معلم را پيشرو بداند هر فردي را در جامعه الگو و اوج قله توجهات كنيد، جوانان به آن طرف گرايش پيدا مي‌كنند و ما در الگوكردن معلمان موفق نبوده‌ايم و نتوانسته‌ايم الگوسازي مناسب داشته باشيم همين است كه ديگران از اين خلأ استفاده كرده‌اند.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد:‌ بايد براي تعليم و تربيت كشور سنگ تمام گذاشت به اعتقاد من تنها فردي كه براي آموزش‌وپرورش سنگ تمام گذاشته مقام معظم رهبري است بايد دولت ومجلس هم به تبع رهبري آموزش وپرورش را در رأس قله توجه جامعه قرار دهند.

خصوصي‌سازي يعني سرمايه‌گذاري اندك براي آموزش‌وپرورش

وي گفت: اين كه مردم براي مساعدت به آموزش وپرورش ورود پيدا كنند سياست خوبي است اما خصوصي‌سازي غلط است در پشت اين خصوصي سازي دولت نبايد براي آموزش وپرورش سرمايه‌گذاري كمي داشته باشد وكم بگذارد در اين صورت بحران‌هايي كه وجود دارد لاينحل مي‌ماند.

هيچوقت نمي‌پذيرم براي آموزش‌وپرورش پول نباشد

عضو كميسيون بودجه ومحاسبات مجلس بيان كرد:‌ بيش از ۲۰ سال در دولت و مجلس كار بودجه‌اي كرده‌ام و با بودجه  و ارقام آشنا هستم هيچوقت قبول نمي‌كنم براي آموزش وپرورش پول نداريم بايددولت مجاب شود كه براي آموزش‌وپرورش هزينه كند. ما هم بايد به دولت كمك كنيم و بپذيريم در مجلس و دولت نتوانسته‌ايم با جامعه فرهنگيان همراهي و همگامي كنيم در چند سال اخير طوري رفتار شد كه از دل دولت به آموزش وپرورش ضربه وارد شد.

وزير اسبق آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش در سرازيري مشكلات قرار گرفته است بحران نيروي انساني در حال حاضر موجب حذف بسياري از پست‌هاي اجرايي مانند معاونت‌ها، مربيان پرورشي، مشاوره و بهداشت شده است كه هريك در جاي خود آسيب‌زاست.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد: همه هجمه‌ها براي خصوصي‌سازي آموزش وپرورش بود مدارس استعدادهاي درخشان تضعيف شدند هر روز يك ايده مثل حذف مشق شب، معلم تمام وقت، همه اين‌ها پوششي براي حركت براي خصوصي كردن آموزش وپرورش است.

تدريس ۴۴ ساعته معنا ندارد

وي درتبيين موضوع گفت: تدريس ۴۴ ساعته معلم معنا ندارد، معلم بايد در كنار رسيدگي به تدريس و تكاليف دانش‌آموزان فرصت مطالعه وبه روز كردن اطلاعات داشته باشد. زير‌ساخت‌ها را آماده كنيد مانند اساتيد دانشگاه اتاق مخصوص هر معلم پيش‌بيني شود. افرادي كه طرح معلم تمام وقت و تدريس ۴۴ ساعت را مطرح مي‌كنند پرمدعاترين در آموزش وپرورش هستند كه حتي يك روز هم معلم نبوده‌اند و با سختي‌هاي كار معلمي آشنايي ندارند.

 

عضو كميسيون بودجه ومحاسبات مجلس عنوان كرد: ارديبهشت وخرداد سال جاري به عده‌اي خاص ارز ۴۲۰۰ توماني داده شد كه اجناس مورد نياز مردم را وارد كنند تنها در يك مورد ۲۶۸ ميليارد دلار به فردي تعلق گرفت كه تاكنون حتي يك قلم جنس وارد نكرده است.

سه برابر بودجه سالانه آموزش‌وپرورش هزينه افراد خاص

وي در تبين موضوع گفت: ۱۰۸ هزار ميليارد دلار۴۲۰۰ توماني به عده‌اي براي واردات دادند كه اگر دلار را ۱۰ هزار توماني حساب كنيم در واقع ۱۰۸ هزار ميليارد دلار به عده‌اي خاص دادند اين مبلغ سه برابر بودجه سالانه آموزش‌وپرورش است كه اگر تنها يك سوم آن هزينه آموزش وپرورش مي‌شد بسياري از مشكلات كنوني حل مي‌شد.

حاجي بابايي ادامه داد:‌ بارها گفته‌ام و باز هم ايمان دارم و اصرار مي‌كنم دولت پول كم ندارد كه وضع آموزش وپرورش اينگونه باشد براي مثال درقانون بودجه سال جاري درآمد حاصل از فروش نفت ۱۸۰ هزار ميليارد دلار پيش‌بيني شده است كه فقط تا اول مهر۹۷ در آمد نفتي ما ۳۳ هزارميليارد دلار است اگر قيمت دلار را ۱۰ هزار تومان محاسبه كنيم ۳۳۰ هزارميليارد دلار شده است.

وي گفت: بايد دولت ايمان بياورد كه براي آموزش وپرورش هزينه كند آموزش وپرورش هم دفاعي است امنيت يك كشور وابسته به نيروي انساني توانمند وسالم و آگاه است اما در عمل چنين نيست، روند نزولي تخصيص اعتبارات سالانه آموزش وپرورش قابل توجيه نيست.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد:‌ سنگين‌ترين تحريم‌ها در سال ۹۱ اعمال شد كه هم اروپا و هم امريكا ما را تحريم كردند در آن سال كل بودجه دولت ۱۰۴ هزار ميلياردتومان بود كه بودجه آموزش وپرورش ۱۵ هزارميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان شد اما در در سال ۹۵ بودجه آموزش وپرورش ۲۸ هزار ميليارد تومان بود ، حال اين كه ۱۰۴ هزار ميليارد تومان دولت شده بود ۲۸۱  هزار ميليارد تومان، يعني بودجه دولت چند برابر اضافه شده اما نسبت بودجه آموزش‌وپرورش به كل بودجه كشور كاهش يافته است. عده‌اي كلاه سياسي سر بقيه مي‌گذارند و براي تبرئه دولت مي‌گويند در دولت قبل نفت گران بود درصورتي كه درآمد دولت الان بيشتر است.

وي گفت: با تمام اين اوصاف در برنامه ششم آموزش وپرورش را قوي ديده‌ايم قوانين حمايتي بسيار خوبي از جمله اجراي رتبه بندي معلمان را مصوب كرده‌ايم.

حاجي بابايي تاكيد كرد: بايد با معلمان صحبت كنيم،در فضاي آزاد معلمان حرف بزنند،گروه‌بندي نكنيم، اجازه بدهيم همه معلمان از هر گروه وجناحي صحبت كنند، موضع‌گيري سياسي نكنيم زيرا مسئوليت بزرگي در برابر تعليم وتربيت داريم.وضع معيشتي معلمان واقعا خوب نيست. يك معلم با دوميليون تومان چگونه در شهر تهران از پس هزينه‌هاي زندگي برمي‌آيد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی