شما اینجا هستید
کانون در رسانه » مستند فانوس

 

افزايش پوشش تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي به عنوان يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي مطرح است؛ داير كردن مدارس براي يك يا ۵ دانش‌آموز به عنوان اقدامي بيسابقه براي نخستين‌‌ بار بعد از انقلاب اسلامي رخ داد كه اين كار در راستاي عدالت آموزشي است همچنين ۲۰۲ مدرسه در كشور فقط يك دانش‌آموز دارند كه با هدف تحقق عدالت آموزشي براي آنها معلم اعزام مي‌شود تا هيچ دانش‌آموزي از تحصيل بازنماند.

افزايش جمعيت باسوادان نيز از دستاوردهاي مهم آموزش‌وپرورش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است؛ بر اين اساس كاهش قدر مطلق بي‌سوادان از ۱۴٫۲ ميليون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸٫۸ ميليون نفر در سال ۱۳۹۵ در گروه سني ۶ ساله و بالاتر و به ۲٫۷ ميليون نفر در گروه سني ۴۹-۱۰ ساله، افزايش درصد باسوادي از ۴۷٫۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۸۷٫۶ درصد در سال ۱۳۹۵ در گروه سني ۶ ساله و بالاتر و به ۹۴٫۷ درصد در گروه سني ۴۹-۱۰ ساله از دستاوردهاي سازمان نهضت سوادآموزي در چهار دهه اخير است.

همچنين در راستاي كاهش اختلاف درصد باسوادي بين زنان و مردان، بيش از ۷۵ درصد از فعاليت سوادآموزي به زنان اختصاص‌ يافته است؛ به‌عبارت‌ديگر با ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي بين زنان و مردان، تفاوت نرخ باسوادي از۲۳٫۴ درصد سال ۱۳۵۵ به ۶٫۸ درصد در سال ۱۳۹۵ كاهش‌ يافته است.

مستند مذکور در ذیل قابل رویت است:

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی