عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس در شانزدهمين هم‌انديشي دبيران استاني كانون تربيت اسلامي اظهار كرد: الگوي غلط غربي در اقتصاد، سياست‌ فرهنگ هنوز در كشور مشاهده مي‌شود.

وي با بيان اينكه در سخت‌ترين شرايط دوران بعد از انقلاب به سر مي‌بريم، گفت: شاه بيت عبور از اين دوره، داشتن بصيرتي بر پايه معرفتي دقيق است.

دكتر زاكاني ادامه داد: تا انقلاب اسلامي ايران، دو گروه كشور در سطح جهان داشتيم كه شامل سلطه‌گر و سلطه پذير بود اما امام(ره) كشور سلطه‌ستيز را ايجاد كرد كه نفي سلطه گري و جذب سلطه‌پذير بود؛ امام (ره) اسلام ناب محمدي(ص) را پايه گذاشتند.

وي اضافه كرد: بايد تصميم‌گيري و مديريت به شايستگان سپرده شود به كساني كه باور به انقلاب داشته و تجربه و توان دارند؛ ما امروز نيازمند تحول بزرگ در كشور هستيم كه در مدار شايستگان شكل گيرد.

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر روشنگري و اميدبخشي به جامعه گفت: مردم بدانند نظام ناكارآمد نيست بلكه برخي افراد ناكارآمد هستند.

* در ادامه متن كامل سخنراني دكتر زاكاني را از نظر مي گذرانيد:

با انقلاب اسلامي اسلام احيا شد و در سطح مكتب با همه ي مكاتب مادي و به ويژه نوع سرمايه داري آن مواجه گشت. جبهه ي مقاومت و ركن آن جبهه ي مقاوت ايران اسلامي است و در مقابل اركان نظام سلطه و استكبار با محوريت آمريكا متجلي است كه در صدد كنار زدن رقبا و در اختيار گرفتن جهان يكپارچه است اما امروزه انقلاب اسلامي توانسته اين رقابت را با شايستگي چهل سال مديريت كند.در نهايت ما رشد كرديم و آن ها رو به افول رفتند.
در باب نكته اول عارضم كه ما يك غايت را دنبال مي كنيم و ليبرال سرمايه داري هم به دنبال آمريكا يك غايتي را سرمايه گذاري ميكند. او دنبال جهاني سازي تصنعي و ما به دنبال جهاني شدني هستيم كه امروزه نور و اميد آن در دل ما در مقام انتظار زنده نگه داشته شده است و ما در اين مسير مقدمه سازي را به فضل الهي انجام ميدهيم و ما براي دستيابي به اين افق بايد الگوي اسلامي و خاص خودمان را داشته باشيم و نه اينكه الگوي غلط غربي را همچون دوران قبل از انقلاب و گاها بعد از انقلاب تقليد نماييم.
ولي بعد از انقلاب روش غلط در حوزه اقتصاد در دوره مرحوم هاشمي و الگوي غلط در حوزه فرهنگ در زمان آقاي خاتمي مشاهده مي شود.

نكته دوم: ما در سخت ترين شرايط دوره ي انقلاب به سر مي بريم؛ دوره ي انقلاب اصغر و كبير.
شاه بيت عبور از اين گردنه ي صعب بصيرت است.كه اگر كسي اين را نداشته باشد احساس مي كند آب به آسياب دشمن مي ريزد و اما بصيرت پنج مرحله دارد:

:۱٫شناخت حق و باطل
۲٫شناخت اصحاب حق و باطل
۳٫شناخت برنامه جبهه باطل
۴٫داشتن برنامه و الگوي قابل ارائه
۵٫مجهز شدن انسام به قدرت استنباط فعال در عرصه هاي مختلف.

مقام معظم رهبري فرمودند من از جوانان مي خواهم كه از سكوتم درس بگيرند و لذا بايد شناخت كه كدام سكوت و در چه حالت به چه معناست و دستيابي به اين مهم نيز نيازمند درجه و مقامي است كه مقدمه ي انجام كار است.
يك بحث درك نگاه ولي به عرصه سياسي منطقه داخلي است.در دوران بعد از انقلاب ما دو گروه در سطح ايران همچون جهان داشتيم: سلطه گر و سلطه پذير و البته گروه ديگر كه امام نام و پايه آن را بنا گذاشت سلطه ستيزان است؛ اين سلطه ستيزي، نفي هر دو جبهه سلطه و فرهنگ  آن هاست.
به زبان نهج البلاغه و دعاي زيارت جامعه و صلوات شعبانيه به تعابيري يك عده متقدم اند يك عده متاخر و عده اي ديگر ملازم اند؛ چرا مقتدم و متاخر نامشان قرين با نابودي و انحراف است؟ چون اكثر اين ها متوجه نيستند ولي سرانشان دقيقا مي دانند كه كدام فرمان را مدنظر گرفته اند و مسيرش را مي پيمايند و لذا عامدانه خود را از ولي عقب مي گذارند و يا جلو مي اندازند. به اين ها ميگويند نظام غير خودي كه سلطه پذيرند.
و اما مقصود اصلي ما ملازمان هستند. آن هايي كه از ديد مقام معظم رهبري سه دسته اند:يك دسته آرمان گراي واقع بين. يك دسته آرمان گراي صرف اند و دسته ديگر واقع گرا هاي صرف كه همشان خودي مي باشند ولي باهم تفاوت هاي جدي دارند.
و گاهي يك مسئله را رقيق و آن يكي را برجسته مي كنند كه نتيجه اش فراموشي عدالت است. اين ها نمي دانند كه نتيجه سه جزء دارد، آن چيزي كه امام (ره) فرمودند با جز سوم كاري نداريم منظور ماحصل كار؛ برنامه ريزي درست براي تحقق نتيجه است و بنا به فرموده حضرت آقا:امام بزرگترين نتيجه را كه انقلاب اسلامي بوده، گرفته است. بالاترين نفاق مربوط به كسي است كه مسابقه انقلابي گري داشته اند ولي از آرمان ها عدول كردند بدون آنكه بپذيرند و اقرار كنند.
و نتيجه آن شده كه در واقع امكانات و اقتضائات كشور هيچ وقت در اين چهل سال دست ملازم آرمانگراي خودي نبوده است و همچنين كساني نبوده اند تا كار را مطابق با نظر ولي به سرانجام برسانند.
انقلاب تا حالا يك چيزهايي داشته كه ما به اين ها عمل نكرده ايم و دست كساني بوده كه از اين ظرفيت ها استفاده نكرده اند و ما الان داريم كتك اين را مي خوريم و آسيبش را مي بينيم گرچه توفيقاتي داشته ايم ولي به اندازه جهش مطلوب و مورد نظر نبوده است.

ارگان هاي سياسي كشور ما كلياتش برنامه ريزي و به دست رهبري تاييد شد ولي اساسا هيچ كسي آن را به نحو احسن انجام نداد و اينكه در فردي پيام رسان انقلاب اسلامي باشد كمبود داريم همانطور كه در سطح جهان اسلام با آن مواجهيم.
با اين وجود ما به قابليتي دست يافته ايم كه با كمترين امكانات برزگترين ضربه را مي زنيم و پيشرفت مي كنيم و مثال آن ضربه اي كه به داعش در منطقه زده شد. وقتي داخل كشور ميشويم مشاهده مي كنيم كه مشكلات جدي داريم و لنگ ميزنيم. من جمله آن رويكرد به سمت خارج است كه آقاي لاريجاني اينچنين افكار را دارد. سوال اينجاست براي چهFATF برگزار شود؟ لذا مشكل اول رويكرد مسئولين كشور است كه طبق انقلاب اسلامي نيست. ما انقلاب اسلامي را بن مايه نكرده ايم و بايد الگوي درستي براي جوانان انتخاب و بن مايه كنيم ولي ما اقتصاد را مانند غربي ها مبنا قرار داده ايم.

نكته ي چهار آنكه محصول عمل محصولي نيست كه به اقتضاي انقلاب اسلامي و با وجود دشمن قسم خورده مفيد واقع شود. لذا لازم است تا كار به كسي سپرده شود كه عرضه انجام آن را را دارد و تلاش ميكند و اين مسئوليت بر اساس لياقت، توانايي و شايستگي شان واگذار شود تا مكتب را مكتب امام (ره) قرار دهد و براي اين بايد تحول ايجاد شود.
كشور توسط بعضي ها دارد قبيله اي اداره مي شود و دولت خود را برتر از اين مي بيند كه پاسخگو باشد و مي گويد من كجا و مردم كجا!؟
امكانات دست دولت است كه بتواند بازار ارزي را اداره كند، ولي دارد به تماشا مي پردازد. ما شب و روز نبايد بخوابيم بعد به وقت انتخابات كه شب قدر نظام است بيدارشويم و بگويم اين و درست است و آن يكي غلط! اول كاري كه بايد بكنيم جريان سازي و دادن اميد به مردم است و اينكه بگوييم دولت درست مي شود به شرط درست شدن مجلس شوراي اسلامي.دولتي كه به فرموده حضرت آقا نبايد غرب گرا باشد و ما در اين ميان موظف به روشنگري هستيم تا به جامعه اميد دهيم و جوانان را در همه عرصه ها به كار گيريم تا احساس نا اميدي ايجاد نشود.
نكته ي پنجم به اين اشاره دارد كه ما بايد در متن جامعه حضور پيدا كنيم و تا اين مهم محقق نشود نمي توانيم. رهبر انقلاب فرمودند:من نوكر مردم هستم و نيز امام (ره) اشاره داشته اند كه من خادم كشور و مردم مي باشم. وقتي اين پيشتازي هاي بزرگان است پس ما هم بايد براي مردم با افتخار خادم باشيم.
و نكته پاياني آنكه ما بايد امروز مقدمات اصل تحول را فراهم كنيم و اعتقاد بنده اين است كه مجلس آينده دوربرگردان انقلاب است؛ پس بايد تبديل بشود به يك مجلس انقلابي و اسلامي كه كشور را بتواند پيش ببرد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی