همزمان با آغاز دهه پنجم استقرار نظام جمهوری اسلامی موسسه افق ظهور علوی به منظور ارایه خدمات آموزشی، علمی و فرهنگی اعلام موجودیت کرد. این موسسه با مجوز شماره ۴۶۴۳۱ ثبت و در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۴۳ آگهی فعالیت داده است. موسسه افق ظهور علوی با اعضای هیئت علمی مجرب برای برگزاری دوره های آموزشی، طراحی های آموزشی،  بررسی و تحلیل محتوای آموزشی، اعتباربخشی و نیازسنجی آمادگی دارد.

شماره های تماس :۸۸۹۱۵۹۸۴-۰۲۱

و تلفن همراه ۰۹۱۲۱۵۹۴۴۹۲

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی