دومين مجمع عمومي كانون تربيت اسلامي امروز برگزار شد و اعضاي شوراي مركزي اين كانون براي فعاليت به مدت دو سال مشخص شدند.

انتخابات اعضاي شوراي مركزي كانون تربيت اسلامي با حضور ۳۰۰ نفر از اعضاء اين كانون از سراسر كشور، برگزار شد و ۱۴ نفر به عنوان اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند.

محمود فرشيدي با ۱۹۴ رأي، علي ذوعلم با ۱۷۲ رأي، لاله افتخاري با ۱۶۴ رأي، حسين هراتي با ۱۴۵ رأي، سيدمحمد طباطبايي با ۱۳۵ رأي، مسلم ميرزاپور با ۱۲۹ رأي، جبار كوچكي نژاد با ۱۲۸ رأي، محمدرضا محدث با ۱۲۰ رأي، حسين احمدي با ۱۰۷ رأي، نصرت الله فاضلي با ۱۰۴ رأي، فرحناز حدادي با ۱۰۲ رأي، پرويز آژيده با ۸۴ رأي، پاك‌سرشت با ۸۰ رأي و علي زابلي با ۸۰ رأي، ۱۴ منتخب كانون تربيت اسلامي براي شوراي مركزي هستند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی