جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر ذوعلم
رياست محترم سازمان پژوهش و برنامه ريزي

خدا را شاكريم كه فرصت خدمت به دانش آموزان ايران اسلامي در سازمان پژوهش نصيب حضرتعالي گرديد تا انديشه هاي بلند تربيت اسلامي مدون در اسناد تحولي به ويژه برنامه درسي ملي با تعامل معلم و دانش آموزان از طريق توليدات و مراقبت و نظارت و پايش، سبب تكوين و تعالي هويت الهي دانش آموزان گردد. اين نعمت بزرگ الهي را با كار مستمر، متقن، علمي همراه با مشاركت كليه معلمان و مديران و در سطح مدرسه تا ستاد بايد شكرگذار بود. زمينه سازي براي آمادگي دانش آموزان در تحقق حيات طيبه در تمدن اسلامي زمينه ظهور امام معصوم عصر را فراهم خواهد نمود بدينوسيله كانون انتظارات خود را از جنابعالي به عنوان رئيس سازمان اعلام و آمادگي كانون را براي تحقق آن را اعلان مي نمايد:

۱-     تدوين برنامه عمل برنامه درسي ملي مطابق با اقتضائات اجرايي و پرهيز از فرصت سوزي و شتابزدگي همراه با شاخص هاي قابل اندازه گيري

۲-     اراده معطوف به مشاركت كليه معلمان در تصميم سازي و تصميم گيري و فرآيند برنامه درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري با تقويت هويت حرفه­اي معلمان

۳-     مشاركت با همه ذي نفعان سازمان از قبيل خانواده، جامعه نخبگاني، جامعه فرهنگيان، دانشگاهيان، دولت و مجلس و قوه قضائيه و شهرداري­ها

۴-     تعامل مستمر با كليه معاونت ها و حوزه هاي دخيل در تدوين و اجراي برنامه درسي از قبيل مديران و حاميان برنامه درسي در مدارس و مديران و كارشناسان منطقه و استان، معاونت هاي وزارتخانه

۵-     حمايت از برنامه درسي تربيت و يادگيري در حال اجرا در مدارس و بازخوردگيري مستمر از محيط اجرا براي اصلاح برنامه هاي درسي

۶-      اعتماد و فعال سازي بدنه ي كارشناسان سازمان از طريق ارتباط مستقيم با آن ها و تصميم گيري در ساختارهاي تعريف شده مانند گروه هاي حوزه هاي يادگيري، گروه هاي تكنولوژي آموزشي و…

۷-     اشاعه برنامه درسي ملي در مدارس با توليد برنامه درسي به زبان مدرسه

۸-     طراحي چرخش نخبگاني با اهداف انتخاب معلمان توانمند در توليد و هدايت و نظارت آموزشي و تحقق ماموريت هاي سازماني

۹-     ظرفيت سنجي براي اجراي ساعات كلاسي ۵۰ دقيقه اي برابر با بند ۲-۱۳ برنامه درسي ملي

۱۰- زمينه سازي براي چاپ كتاب هاي درسي كشورهاي همسايه

۱۱- راهبري نهضت ترجمه معكوس اسناد تحولي و توليدات سازماني به زبان هاي مختلف مانند عربي، روسي، اسپانيايي و…

۱۲- تقويت واحد امور بين الملل سازمان براي تعامل با جهان و تبادل تجارب بشري

۱۳- شناسايي موانع تحقق برنامه درسي ملي و رفع آن

۱۴- توسعه فناوري هاي آموزشي با رويكرد كاهش آموزش­هاي پر هزينه

۱۵- زمينه سازي براي فعاليت مناسب پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش براي تحقق برنامه درسي ملي از قبيل توسعه گروه­ها و پژوهشكده هاي پژوهشگاه­ بر مبناي ادبيات و مفاهيم اساسي برنامه درسي ملي مانند الگوهاي هدفگذاري ، حيات طيبه ، رويكرد فطرت گرايي توحيدي، رشدهاي پنجگانه

۱۶-  تشكيل گروه تخبگاني سازمان با حضور اساتيد و معلمان مدارس و دانشاه ها بطور مستمر

۱۷- طراحي بازنظام جمع آوري داده ها از كلاس و مدارس براي درك وضعيت فعلي و شناسايي مسائل و حل مناسب آن

۱۸- تبيين و توضيح تصميمات سازماني براي جامعه جهت پشتيباني جامعه از فعاليت هاي سازماني

۱۹- حضور مستمر در مدارس همراه با مولفان و توليد كنندگان مواد رسانه هاي آموزشي

۲۰- توجه فوق العاده به علوم انساني و رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش

 

كانون تربيت اسلامي

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی