امسال روز قدس در شرایطی برگزار میشود که مردم مظلوم فلسطین در مسیر مبارزات خویش از پراکندگی های اعتقادی دست شسته اند و تحت لوای اسلام به وحدت و همبستگی روی آورده اند و از رویکردهای سازش کارانه به سیاست مقاومت و جهاد تا مرز شهادت در مقابل استکبار و صهیونیسم جهانی ایمان پیدا کرده اند.

اینک جنبش فلسطین با قطع امید از جریانات روشنفکری به دریای بی کران و سیل عظیم و خروشان مردم فلسطین تمسک جسته است و راهپیمایی های اعتراضی هر هفته مردم آن سرزمین، نوید پیروزی نزدیک این جنبش را می دهد.

بر آیند این تحولات، آشکارشدن پوشالی بودن اقتدار اسرائیل است تا آنجا که بیش از یک روز نتوانست در برابر حملات مردم غزه دوام بیاورد و تقاضای آتش بس کرد.

اما همچنان به شهادت تاریخ، تمامی ستمگران هنگام احساس تزلزل در ارکان قدرت خویش بر شدت خشونت می افزایند، بی آن که اندیشه کنند که این تشدید فشارها، آتش خشم ملت مظلوم را شعله ورتر خواهد ساخت، آمریکا و اسرائیل نیز گمان می کنند با ((خیانت معامله قرن)) می توانند از مهلکه ی قیام مردم فلسطین و نیز حمایت های مسلمانان و آزادیخواهان جهان، جان سالم به در ببرند.

مردم‌ انقلابی ایران که همواره پیشتاز دفاع از آزادی از فلسطین بوده‌اند، امسال هم با حضور فعال در راهپیمایی روز قدس بار دیگر سرنگونی اسرائیل غاصب را فریاد خواهند کشید.

جامعه فرهنگیان نیز افتخار همراهی و همصدایی با مردم عزیز را در این حضور حماسی برای خود ثبت خواهند کرد.

کانون تربیت اسلامی
۸ خرداد ۱۳۹۸

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی