چندي قبل آموزش وپرورش ساختمان تكنولوژي خيابان سمنان رادر اختيار انحمن هاي سياسي به اصطلاح صنفي قرار داد تا تحت عنوان هيات انديشه ورز از ظرفيت هم انديشي آنان در تمشيت امور بهره ببرد  در خبر برگزاري جلسه  كانون هاي زنان كارگزاران درزاهدان، آموزش وپرورش خانه معلم يا مهمانسراي خود را براي اسكان اعضاي  كانون در اختيار آنها قرار داد تا توسعه فعاليت هاي سياسي وبده و بستان هاي  قدرتي بيشتر شود و اين دستگاه براي بقاي بر قدرت بر قدرتمندان  آشكار وپنهان تكيه زند حتما مسئولان محترم در جواب خواهند گفت كه خانه معلم به بخش خصوصي واگذار شده است وما نقشي در پذيرش مهمانان نداريم واز خود سلب مسئوليت  كنند در حالي كه غالب. خانه معلمان داراي هيت مديره ،ومدير عامل هستند كه مديرعامل آنر ا بالا ترين فرد مسئول در استان يعني مديركل انتخاب مي كند واگرهم اين هيات نباشد تعاون استان مديريت ونظارت بر خانه معلمان را به عهده دارند وهرگونه پذيرش هاي خلاف عرف را مديريت مي كنند با اين حال مي توان از نظر اخلاقي جرات كزد واين قضاوت را در باره عملكرد آموزش وپروش نمود كه مسئولان اين وزارتخانه براي فرار از استيضاح وبقاي بر قدرت از همه ظرفيت آموزش وپرورش در رضايتمندي سياسيون موج سوار استفاده مي كند

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی