وزارت آموزش‌وپرورش، تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام کرد.

در بخشنامه‌ تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شده، آمده است: براساس مصوبه مورخ ۳۱ فروردین ۹۸ هیئت وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول مدیریت خدمات کشوری اعلام می‌شود:

۱- به موجب این مصوبه ضریب حقوق سال ۹۸ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲٫۱۲۰ ریال و ضریب حقوق مقامات و هم طرازان موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور نیز به میزان  “۲٫۰۰۰” ریال تعیین شده است.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور درسال ۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر یکصد و ۹ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال معادل ۷ برابر حداقل حقوق خواهد بود.

۳- مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق بدون تغییر باقی خواهد ماند.

۴- امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان درسال ۹۷ با توجه به جدول شماره سه و تبصره یک بند ۶ فصل دوم دستورالعمل مورخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۸۸ به تاریخ اول فروردین ۹۸ قابل احتساب است.

به موجب تبصره سه بند ۶ فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه ۳۰ سال خواهد بود.

میزان کمک هزینه فوت و ازدواج در سال ۹۸

۵- در اجرای ماده ۷۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت “۲” مصوب سال ۹۳ کمک هزینه ازدواج و فوت در سال جاری مبلغ ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ ریال قابل محاسبه است.

میزان حق‌عائله‌مندی و حق‌اولاد در سال ۹۸

۶- مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی به میزان ۱٫۷۱۷٫۲۰۰ ریال و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند ۴۴۵٫۲۰۰ ریال است.

۷- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده ۱۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ و مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند “ث” ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن محاسبه و با رعایت سایر ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

۸- چنانچه مبلغ مابه التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر تمام کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۹۷ نسبت به ۴ میلیو ن و۴۰۰ هزار ریال “کمتر از مبلغ مربوطه باشد” پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ سال ۹۸ موضوع این تصویب نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف‌های جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت تطبیق بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها است نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و… احتساب خواهد شد.

۹- مبلغ ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۹۷ موضوع بند ۷ تصویب نامه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال ۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب “۱۷۹۷” سال ۹۷ با اعمال ضریب سال ۹۸ به عنوان ” تفاوت جزء ۱ بند الف  تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور ” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنهاست نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و … احتساب خواهد شد.

برای مثال: حقوق ثابت و مزایای مشمول کسور بازنشستگی کارمندی با مدرک فوق لیسانس، شاغل در پست کارشناس مسئول، ۱۸ سال سابقه خدمت، طبقه شغلی ۱۲، رتبه شغلی خبره و با ضریب ۱۸۸۱ ریال “با احتساب ضریب تعدیل” به شرح ذیل قابل محاسبه است:

انتهای پیام/

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی