شما اینجا هستید
اخبار آموزش و پرورش » گاف های سرپرست وزارت آموزش وپرورش!

بدون مقدمه جناب آقای حسینی سرپرست آموزش وپرورش جلسه کمیسیون آموزش وتحقیقات ودر جلسات دیگر از جمله رونمائی از کتاب مرحوم حافظی رئیس خیرین مدرسه ساز کشور از وزیر گذشته جناب آقای دکتر فانی تقدیر کردند در حالی که معلمان تلخ ترین خاطره را در دوران وزارت ایشان در اختلاس بیش از ده هزار میلیاردی اموال فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان را دارند چرا که ایشون مدیرعامل صندوق را منصوب کردند(که مدیر عامل به اتفاق همسرش محکوم به زندان شدند) و رئیس هیات مدیره صندوق بودند و کلیه تراز مالی سالانه صندوق با تائید هیات مدیره و امضای آقای فانی نهائی می شد و وزیر وظیفه صیانت از اموال فرهنگیان و افزایش سودو بهروزی را داشت لذا تقدیر جناب آقای حسینی از دکتر فانی نشان از آن دارد که حب و بغض آقای حسینی در حد عاطفه رفاقت ویا صدرات(وزیر-مدیرکل) است و مبتنی بر ارزش های انسانی-اسلامی-ایرانی نیست در حالی که حب وبغض یا تولی و تبری بخش مهمی از هویت انسان است و اگر این تحلیل درست باشد خطری آموزش وپرورش را تهدید می کند که مسئول زمینه سازی برای تکوین و تعالی هویت داش آموزان از این لایحه هویتی به خوبی برخوردار نیست و نکته دیگر اینکه با این اختلاس سرمایه اجتماعی مدیریت آموزش وپرورش که مهمترین شاخص آن اعتماد جامعه وبه خصوص فرهنگیان بود آتش گرفت ودود شد و سرپرست محترم به جای اینکه از خاکستر آن حداقل زغالی بسازد تا بشود با معجزه ای از آن رویشی صورت گیرد و زمین مدیریت ستادی سر سبز شود ولی با این موضعگیری رفاقتی وصدارتی(وزیر-مدیرکل) خاکستر باقی مانده را به رودخانه ریخت.

مطلب دیگری اینکه اگر دولت به دلائلی که خود میداند و اعلام آن را از حقوق شهروندی نمی داند تا به جامعه اعلام نماید دکتر فانی را وادار به استعفا وبالاخره عزل می نماید وبا رویکرد فرهنگ امنیتی دلایل آن را مخفی می دارد سرپرست آموزش وپرورش برخلاف عدم رضایت دولت دکتر فانی را در اولین جلسه مدیران کل آموزش وپرورش دعوت می کندتا پازل عصبانیت جامعه فرهنگیان ودولت را تکمیل کندو شاید همین دعوت عدم کفایت تدبیر او را برای وزارت کافی باشد ودولت را قانع کند او را برای وزارت به مجلس دعوت نکند.

گاف بزرگ دیگر جناب حسینی در اعلام برنامه به کمیسیون آموزش وتحقیقات به نقل از معاونت پارلمانی تعادل بخشی به هویت دینی و هویت ملی(سایت آموزش و پروش تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸) است از این نظر دو قطبی کردن جامعه مانند جنگ طلب و صلح طلب؛
،خشونت طلب،اهل تسامح وتساهل،ایدئولوژیک بودن آموزش و پروش و غیر ه از افکار وارداتی و ترجمه ای در کشور است تا با زبان و قالب علم جامعه را شقه شقه کنند تا کل حزب بما لدیهم فرحو ن باشد جناب سرپرست یک دو قلوی کهنه شده دینی و ایرانی را می خواهد زنده کند و دعوای استعماری نسبت میان هویت دینی و هویت ملی دا من بزند غافل از اینکه این موضوع مسئله جامعه و آموزش وپرورش نیست مگر برای کسانی که ماموریت ویژه داشته باشند واز طرف دیگر جناب سرپرست ماموریت اصلی خود را سند بنیادین اعلام کرد در هیچ جای سند سخنی از این تعادل بخشی نیامده است بلکه در برنامه درسی ملی(بند۲-۳)مجموعه هویت دینی و ایرانی را هویت ملی تعریف کرده اند برنمایندگان مجلس لازم است با بصیرت بدون هیاهو وسیاستزدگی و بده و بستان سیاسی به وظیفه قانونی خود عمل نمایند وسرنوشت وزارتخانه بی نظیر آموزش وپرورش رابه افراد انقلابی، متخصص در تعلیم وتربیت اسلامی و استوار در سبک زندگی اسلامی با ممشای مقام معظم رهبری بسپارند
وان ربک لبالمرصاد

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی