شما اینجا هستید
اخبار آموزش و پرورش » بهره‌برداری از ۶۲۳ کلاس درس در کرمانشاه از مهر ۹۷ تا مهر ۹۸

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مهراله رخشانی‌مهر در آئین افتتاح ۷۲ مدرسه استان کرمانشاه که در  شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد، خطاب به خیرین مدرسه‌ساز، اظهار کرد: آن روز که تکان‌های زمین، قلب کرمانشاه را شکست و آجر به آجر تک تک دیوارهای شهر مردند و نوای مویه‌های حزین و ناله‌های غمگین تنبور جای خنده و شادی بچه‌ها را در کوچه‌ها گرفت و «بستان» نقشی غم‌انگیز بر «طاق» قلبش سنگینی می کرد، شما هم همراه با همه ایران به کرمانشاه آمدید و عهد بستید که پلی از مهر به «سرپل» زخمی خواهید زد؛ پیمان بستید که باز هم کودکان و نوجوانان کرد از فرهاد و شیرین خواهند خواند و از استواری الوند و حماسه‌های پدران‌شان در ایام دفاع از ایران در حیاط مدرسه با هم حرف خواهند زد.

وی ادامه داد: آن روز پیام شما به مردم یک چیز بود «فردا روشن است» و امروز آن فردای روشنی است که در خزان پاییز به مردم وعده داده بودید؛ شما معماران فرهنگی، آجر به آجر دیوارهایی که افتادند را با دست‌های جوانه‌سازتان دوباره برقرار و استوار کردید.

رخشانی مهر خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: خوشحالم در این جمع اعلام کنم بر اساس گزارش پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در زمین لرزه مهیب ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان ماه ۹۶ که موجب تخریب بخش وسیعی از شهرها و روستاهای کرمانشاه شد، اقداماتی که در راستای آگاهی و آمادگی مردم پس از وقوع زلزله های قبلی به خصوص زلزله منجیل و بم در برخی حوزه ها به ویژه اصلاح رفتار و آموزش دانش‌آموزان صورت گرفته بود، اثربخشی خوبی داشته و از جمله دلایل کاهش تلفات عنوان شده است.

وی افزود: این مهم نشان می دهد که آموزش و پرورش در کنار توجه به ایمن سازی مدارس در بعد تربیت، اصلاح و آموزش رفتار در هنگام وقوع بحران هم تلاش های ارزشمندی را داشته است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس‌ کشور بیان کرد: ۲۱ آبان ماه ۹۶ در حالی که ۷۸ مدرسه و ۴۱۵ کلاس با زیر بنایی بالغ بر ۴۲۰۰۰ مترمربع تخریب یا آسیب دیدند، علیرغم میل و اراده خناسان و دشمنان قسم خورده که رنج و محنت مردم در بلایی طبیعی چون زلزله را هم فرصتی برای عقده گشایی و افکندن بذر نفاق می‌‌دانستند، این اندیشه در ذهن و ضمیر خیرین مدرسه ساز و همکارانم در سازمان نوسازی مدارس نقش بسته بود که کرمانشاه  هم مانند رودبار و منجیل و بم تنها نیست و بازگشت امید و جریان دوباره زندگی و بازگشت سریع و فوری دانش آموزان به مدرسه و چرخه آموزشی ممکن است.

وی اضافه کرد: به همین منظور با مدد تعهد اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی توسط خیرین نیک اندیش، عملیات ساخت ۱۹۰ پروژه با زیر بنای بیش از ۷۱۰۰۰ مترمربع شروع شد و از مهر ماه سال ۹۷  تا مهر ۹۸  از تعداد ۱۹۰ مدرسه که عملیات اجرایی آنان شروع شده، ۱۴۵ مدرسه با ۶۲۳ کلاس درس به بهره برداری رسیده است.

رخشانی‌مهر ادامه داد: امروز که دستهای مدد‌رسان و یاری‌گر شما عزیزان موفق شده است با خشت‌هایی از ستاره و سقف‌هایی از خورشید و پنجره‌هایی رو به بی‌‌نهایت، مدرسه‌هایی از امید را تقدیم کودکان و نوجوانان کرمانشاه کند، همه ما باید به این یقین و باور برسیم که ﭘﺪﯾﺪه‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎنند زﻟﺰﻟﻪ ﻓﻘﻂ زاﺋﯿﺪه «ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ» ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴﺎن، ﻋﺪم دوراﻧﺪﯾﺸﯽ، عدم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و عدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان‌ﻫﺎیی ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن وﻗﻮع آنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ.

وی افزود: باید یقین بدانیم که در کنار مدرسه‌سازی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺎﺟﻌﻪ، یک ضرورت است و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻻزم را اﯾﺠﺎد کند و در اﯾﻦ راه ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی کند، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ؛ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ﻣﺪارس هستند را آموزش دهیم و به حق آنان برای داشتن مدارسی ایمن احترام بگذاریم.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی