در روز دوشنبه ۴/۲/۹۱ ساعت ۱۰ صبح اعضاي شوراي كانون شهرستان هاي استان تهران با دبير كل كانون ديدار كردند در ابتداي جلسه دبير استان گزارشي از فعاليت، اقدامات كانون استان ارائه نمود و جلسات شوراي استان به صورت ماهيانه برگزاري شود.

در ادامه ديگر اعضاي شورا پيشنهاد ها و سئوالات و فعاليت هاي انجام شده كانون و نيز ديدگاه هاي خود درباره نشريه زمزمه ارائه دادند در ادامه دبير كل كانون بر استفاده از فرصت ها،  برگزاري جلسات منظم، راهكارهاي تأمين نيازهاي مالي و نيز ضرورت جذب فرهنگيان و راه اندازي بخش هاي مربوط به خواهران، جوانان،ارتباط با روحانيت و فعال سازي واحدهاي ششگانه كانون تاكيد كرد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی