شما اینجا هستید
آشنایی با کانون » برای اجرای سند تحول نیاز به روحیه انقلابی داریم

در جلسه تخصصی هم اندیشی دبیران کانون های تربیت اسلامی استان ها که بعد اظهر ۳۱ مرداد ماه برگزار شد مسائل زیر توسط حاضران مطرح شد وتصمیماتی اتخاذ شد .به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسانه معلم ابتدا به عمده ترین مطالبات مقام رهبری از آموزش وپرورش واجرای زمان بندی سند تحول بنیادین تاکید شد وتصریح گردید بدنه آموزش وپرورش باید سند تحول را بفهمند آنگاه به آن عمل کنند .همچنین برای اجرای سند تحول نیاز به روحیه انقلابی داریم .

همین گزارش می افزاید :یکی دیگر از مطالبات رهبری گسترش علم نافع در عرصه تعلیم وتربیت است .یعنی انچه که دانش آموز یاد می گیرد باید برای خودش وجامعه مفید باشد تا در ۱۲ سال تحصیل دانش اموز بتواند نقش خود را در این حرکت انقلابی به خوبی ایفا کند .موضوع دیگری که مطرح شد توجه به شش ساحت تربیت بود از جمله توجه به هویت فردی وجمعی .هویت انسانی -اسلامی به ویژه هویت انقلابی که نیاز نسل امروز است .

در ادامه جلسه به مسائل عمده آموزش وپرورش از جمله اینکه برخی از مسئولین آموزش وپرورش شان سند تحول را به مهارت آموزشی وعدالت آموزشی کاهش می دهند که این نوعی تحریف سند تلقی می شود اشاره شد وتصریح گردید این دوویژگی می تواند برای آموزش وپرورش کشور های دیگر هم لحاظ شود .ونکته اساسی اینکه آیا با چند برنامه در مجموعه زیر نظام های سند تحول با رویکرد برنامه محور می توان سند را اجرا کرد ؟ که این امر دور از ذهن است چرا که فهم درست از سند داشتن روحیه انقلابی است وتحول در نگرش ها عامل مهمی در اجرای سند است .از طرفی بسیاری از برنامه های زیر نظام ها مطابق با رویکرد تحولی در سند نیست .مثلا نظام رتبه بندی در ذیل خدمات همکاران دیده شده است .در حالیکه نظام رتبه بندی باید در ذیل ارتقای نیروی انسانی باشد .وبا نگاه مالی رتبه بندی شایستگی محور را به مالی محور تنزل ندهند .

گزارش خبرنگار ما می افزاید : در بخش دیگر ی از جلسه فوق به برنامه های آموزش وپرورش برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اشاره شد وتاکید بر ساماندهی نیروی انسانی شد که با شیوه معلم تمام وقت .حق التدریسی وخرید خدمت قصد جبران کسری نیروی انسانی را دارند که این نتیجه سیاست های غلط مسئولین دانشگاه فرهنگیان است .ولی در این ساماندهی صرف اینکه کلیه مدارس در اول مهر بدون معلم نباشند کافی نیست بلکه معلمی در تراز وشایستگی های تعلیم و تربیت دانش آموز ان این کشور باید برگزیده شوند .

مسئله دیگری که در این نشست از طرف حاضران پیگیری شد انتخاب مدیران مدارس توسط همکاران فرهنگی بود .اصل مشارکت وتعامل در کار ها امری پسندیده است و عرصه مدرسه ظرفیتهای فراوانی در آن ماننددرس .پژوهش گروهای آموزشی .تربیتی .نقد وبررسی کتاب های درسی .نقد وبررسی شیوه های تدریس مشاوره گروهی دادن به دانش آموزان وخانواده ها وجود دارد که می تواند مدرسه پژوهنده را رقم بزند .سوال حقوقی انتخاب مدیران توسط فرهنگیان در این است که چه کسی در قبال عملکرد مدیر باید پاسخگو باشد ؟ افت تحصیلی حوادث ناگوارمدارس مانند اتش سوزی یا ضرب وجرح دانش آموز ان با یکدیگر یا با عوامل اجرایی مدارس .مسئولیت عدم رعایت برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی را چه کسی به عهده می گیرد ؟

آیا انتخاب مدیران توسط فرهنگیان مسئولیت را از دوش مدیران منطقه بر می دارد ؟ آیا مدیر مدیر همکاران است یا مدیر دانش اموزان ؟

سوال دیگر اینکه سهم دانش آموزان از سهم مدیریت مثل همکاران فرهنگی است ؟

نقش دانش آموزان در انتخاب مدیر چیست؟

نکته پایانی انتخاب معلم حق دانش آموزان است وباید زمینه این فعالیت را فراهم کرد .

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی