فرهاد کریمی  در گفت وگو با خبرنگار گروه آموزش و پرورش ایرنا، یکی از مهم ترین چالش های نظام آموزش و پرورش را آزمون کنکور عنوان کرد و افزود: این آزمون سبب تحلیل برون دادهای متعالی و تمدن ساز نظام آموزشی کشور می شود.
وی تصریح کرد : در رقابت کنکور امکان مدیریت احساسات و عواطف، ابراز به موقع هیجانات، تفکر انتقادی، قدرت تصمیم گیری و حل مسئله وجود ندارد.
کریمی افزود: رشد و ترقی دانش آموزان در عرصه این رقابت فراهم نمی شود و در نتیجه این روند حجم عظیمی از سرمایه های ملی و مردمی به هدر می رود.
رئیس پژوهشگاه مطالعات بابیان این که هریک از داوطلبان کنکور خواستار موفقیت در این رقابت هستند، اظهار کرد: با وجود خیل عظیم داوطلبان بی تردید امکان کسب رتبه های برتر برای همگان وجود ندارد؛ این مسئله سبب بروز تنش های عاطفی در خانواده ها، آسیب های روحی و روانی، پرخاشگری و تحلیل عزت نفس دانش آموزان می شود.
وی افزود: آزمون کنکور تنها توان تست زنی دانش آموزان را در یک بازه زمانی معین مشخص می کند و موفقیت در آن لزوما به مفهوم توانمندی علمی و موفقیت در زندگی نیست.
این تحلیل گر یادآور شد: تجارب کشورهای مختلف نیز حاکی از آن است که ظرفیت های ارزشمند تمدن ساز در رقابت کنکور از بین می رود. این روش باید اصلاح شود و معیار سنجش دانش دانش آموزان یک رقابت صحیح باشد؛ در غیر این صورت آینده جامعه نگران کننده خواهد بود.

**سند تحول راهبردی
وی همچنین با بیان این مسئله که وزارت آموزش و پرورش با ۱۳ میلیون دانش آموز، ۱ میلیون آموزگار و ۶۰۰ هزار کارمند بازنشسته با سایر وزارتخانه های کشور متفاوت است، تصریح کرد: برخی بخش های جامعه گستردگی وزارت آموزش و پرورش را به مثابه قوه های مجریه، مققنه و… عنوان می کنند.
کریمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سند تحول راهبردی وزارت آموزش و پرورش که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است، باید اجرا شود و این مهم نیازمند تامین اعتبار، طرح و برنامه ریزی است.
وی تاکید کرد: این سند محدود به وزارت آموزش و پرورش نیست و هریک از بخش های جامعه باید در زمینه اجرای آن عملکرد موثری داشته باشند.
**معلم؛ نماینده فرهنگ یک جامعه
وی در ادامه با اشاره به جایگاه معلم در جامعه عنوان کرد: معلم در حقیقت ایده پرداز، طراح و مهندس طرح های تحولی است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات عرصه نظام آموزش و پرورش در کنار نقش کارآمد معلم مثمرثمر خواهد بود.
وی تصریح کرد: آموزگار به عنوان یک نهاد انسان ساز و جامعه ساز نقش مهمی در آینده نظام آموزش و پرورش ایفا می کند؛ چرا که وی اجرا کننده طرح های تحولی است.
این کارشناس ادامه داد: آموزگار رابط دنیای گذشته و آینده است و با استفاده از زبان، ادبیات و تعامل با دانش آموزان ضمن آشناسازی آن ها با فرهنگ و تمدن کشور، زمینه های تحول را نیز فراهم می کند.
وی با بیان این مطلب که معلم را نباید به مثابه یک کارمند در نظر گرفت، افزود: آموزگار به عنوان یک شخصیت علمی، تربیتی و فرهنگی نقش موثری در انتقال دهی مفاهیم فرهنگی و تمدنی به دانش آموزان ایفا می کند.
کریمی خاطرنشان کرد: جامعه باید ارتقای شان و منزلت قشر فرهنگیان را مورد تاکید و توجه قرار دهد؛ چرا که این قشر در حقیقت کانون جوشان خلاقیت و امید به آینده در نوجوانان به شمار می رود.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی