شما اینجا هستید
اسلایدر » مدرسه باید تخصص رسانه ای دانش آموز را تقویت کند

در این برنامه محمود فرشیدی با اشاره به تهاجم های فرهنگی ناظر بر ایران، گفت: تهاجم های فرهنگی باعث شده اند تا آسیب های اجتماعی در داخل کشور توسعه پیدا کنند.

وی با اشاره به این که امروزه بسیاری از محیط های تاثیرگذار در کمین نشسته اند تا به دانش آموزان آسیب برسانند، اظهار داشت: توسعه آسیب های اجتماعی در فضای داخلی کشور باعث می شود تا بخش عمده ای از دانش آموزان مورد آسیب قرار بگیرند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش اضافه کرد: حرمت نام دانش آموز همانند حرمت نام معلم باید حفظ شود.

وی افزود: در سال های قبل قصد داشتند تا دانش آموز آسیب دیده را به قیمت آلوده سازی محیط مدرسه در کنار سایر دانش آموزان نگه دارند، در حالی که این دانش آموز درگیر با آسیب باید از سایر دانش آموزان جدا شود و تحت شرایط مراقبتی تحصیل خود را ادامه دهد.

محمود فرشیدی با اشاره به این که ویروس اعتیاد می تواند در بین دانش آموزان تکثیر شود، عنوان کرد: شایسته است که خانواده ها همیشه با مدرسه در ارتباط نزدیک باشند و رفتار دانش آموز خود را کنترل کنند.

وی با اشاره به این که هر فعالیتی در کشور باید با توجه به رساله عملیاتی کارهای خود را اجرا کند، تصریح کرد: متاسفانه ما در کشور آموزش های لازم و کافی در حوزه فضای مجازی نداریم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان این که مدرسه باید به تخصص تقویت رسانه ای مجهز شود، اظهار داشت: والدین دانش آموزان باید به صورت مستمر مورد آموزش قرار بگیرند. 

وی افزود: سازمان صدا و سیما در آموزش دانش آموزان و والدین آن ها می تواند نقش بسیار موثر و پررنگی را داشته باشد.

در ادامه برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفت و گو حسین هراتی گفت: آمارهای منتشر شده از میزان شیوع آسیب های اجتماعی در مدارس کشور با حقیقت ماجرا تفاوت دارند.

وی با اشاره به اهمیت آسیب شناسی در قشر دانش آموزی، اظهار داشت: در حال حاضر ژاپن به دانش آموزان خود اجازه می دهد تا همراه با گوشی تلفن همراه در مدرسه حضور داشته باشند.

معاون پرورشی اسبق وزارت آموزش و پرورش افزود: کشور ژاپن با به کارگیری مشاوران مخصوص فضای مجازی در مدارس سعی می کند تا در این حوزه دانش آموزان را آگاه کند.

وی با اشاره به این که دانش آموز تا قبل از ورود به مدرسه فقط از پدر و مادر خود الگوبرداری می کند، عنوان کرد: یک کودک با ورود به مدرسه معلم خود را الگو قرار می دهد.

حسین هراتی افزود: هر فردی در سن بلوغ از همسالان خود الگوبرداری می کند و بیشترین تاثیر را می پذیرد.

وی تاکید داشت: اگر ما جامعه را به یک درخت تشبیه کنیم، ریشه آن درخت در خانواده است و ساقه آن آموزش و پرورش است و شاخ و برگ این درخت جامعه است.

معاون پرورشی اسبق وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که تاثیر رسانه در ذهن دانش آموزان، عنوان کرد: همکاری و هماهنگی خانواده و مدرسه در رفع معضل اعتیاد می تواند دانش آموزان را از این آسیب مصون نگه دارد.

وی افزود: در بسیاری از مواقع آسیب اعتیاد از درون خانواده در ذهن و رفتار دانش آموز ریشه می گیرد

جهت شنیدن صوت مربوط به گفت و گو اینجا کلیک کنید.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی