* مقام معظم رهبري ورود آموزش و پرورش به مسائل سياسي را سم دانسته اند. از نظر جناب عالي چه پيامدهايي براي اين موضوع وجود دارد؟

آموزش و پرورش دستگاهي حاكميتي است. طبيعتا نبايد تابع يك حزب يا جريان سياسي خاص باشد. به هر حال در قانون اساسي جايگاه آموزش و پرورش مشخص شده است. اما با توجه به اين كه وزير آموزش و پرورش از اعضاي هيئت دولت است، متاسفانه با تغيير دولت ها، در اين دستگاه هم تغييرات سياسي صورت مي گيرد و تصميم گيري هاي اين وزارت هم، به تبع جريانات حاكم بر دولت، سمت و سوي سياسي پيدا مي كند. اين تغييرات براي دستگاه تعليم و تربيت آفت محسوب مي شود. پيشنهاد اغلب صاحب نظران تعليم و تربيت اين است كه آموزش و پرورش از دولت جدا شود و به صورت فرادولتي و تحت نظارت نهاد رهبري اداره شود.

* در شرايط كنوني آيا مصاديقي براي ورود آموزش و پرورش به مسائل حزبي و سياسي سراغ داريد؟

اقداماتي مانند محدود كردن فعاليت اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در سطح مدارس و برخي از فعاليت هاي ديني، يا اقدام براي حذف برخي از محتواهاي كتب درسي مانند حافظه تاريخي و انقلابي و مسائل اعتقادي، نمونه هايي است كه ناشي از ورود آموزش‌وپرورش به مسائل حزبي و سياسي است.

* چه راه حل هايي براي كاهش مشكلات معيشتي معلمان و معضل اقتصادي آموزش و پرورش پيشنهاد مي كنيد؟

يكسان سازي ميانگين دريافتي حقوق بين تمامي كاركنان دولت از آرزوهاي ديرينه هر معلم است. بعضا در برخي از دستگاه ها شاهد هستيم كه تحت عنوان خدمات رفاهي، پرداختي هايي را براي كاركنان خود در نظر مي گيرند. در حالي كه معلمان به جز حقوق حكم، دريافتي ديگري ندارند. به همين خاطر تبعيض هايي بين قشر فرهنگيان و ديگر كاركنان دولت وجود دارد كه اميدواريم اين تبعيض ها از بين برود.

* اگر جناب عالي در دوران مسئوليت خود تجربيات موفقي در اين زمينه داشته ايد، بيان بفرمائيد.

در اداره كل استان زنجان، شركت تعاوني اقتصاد فراگير فرهنگيان را تاسيس كرديم كه فرهنگيان هم اقبال خوبي به آن نشان دادند. سرمايه خوبي هم با خريد سهام جمع‌آوري شد. به نظرم با فعال كردن امناي فرهنگيان كه در حوزه اقتصاد، علم و تجربه لازم را دارند و با اندك سهامي كه هر معلم مي خرد، چون جمعيت فرهنگيان زياد است و سهام اندك آن ها مي تواند سرمايه كلاني را فراهم كند، مي توان اقداماتي را انجام داد. تجربه ديگر ما فعال سازي تعاوني مسكن فرهنگيان استان بود كه توانستيم بخشي از مشكلات مربوط به مسكن فرهنگيان را در استان حل كنيم.

* صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه كه براي كاهش مشكلات معيشتي معلمان ايجاد شده، تا چه اندازه توانسته است به اهداف خود دست پيدا كند؟ ميزان رضايت و اعتماد معلمان به اين دو موسسه اقتصادي چگونه است؟

به نظر من خدمات اقتصادي خاصي صورت نگرفته است. پيشنهاد مي كنم كه يك نظرسنجي در بين فرهنگيان صورت بگيرد تا ميزان رضايتمندي فرهنگيان از عملكرد اقتصادي آن‌ها مشخص شود. فكر مي كنم كه اين دو موسسه گرهي از مشكلات فرهنگيان باز نكرده باشد.

* نفوذ دشمن به دستگاه هاي فرهنگي دغدغه ديگر مقام معظم رهبري است. روزنه هاي نفوذ دشمن به آموزش و پرورش كدام است؟

اخيرا در سفارتخانه هاي كشور هاي خارجي اقداماتي صورت گرفت كه مبادله نامه بين دانش آموزان ايراني با دانش آموزان آن كشورها صورت بگيرد. اين اقدام در ظاهر فرهنگي است اما باطن آن نفوذ است. يعني اگر با بصيرت بنگريم، آن ها به دنبال پيشبرد اهداف خودشان جهت زدودن ذهنيت انقلابي و تاريخي و ديني دانش آموزان ما هستند. همچنين يكي ديگر از مصاديق نفوذ، اقدام براي حذف محتواهاي ارزشي و ديني از كتب درسي است. و يا عدم اجراي دقيق سند تحول بنيادين و يا اين كه بعضي از سفارتخانه ها تحت عنوان آموزش زبان، اقدام به برگزاري كلاس هاي آموزشي مي كنند. اين اقدامات نمونه هايي از نفوذ فرهنگي است و نبايد از كنار اين ها ساده‌انگارانه عبور كنيم.

* عكس العمل فرهنگيان استان نسبت به دريافت حقوق هاي نجومي چه بوده است؟ و به نظر شما چگونه بايد با اين مسئله برخورد كرد؟

اين مسئله احساسات عمومي جامعه را جريحه دار كرده است. به خصوص فرهنگيان كه جز افراد فرهيخته و زحمت كش جامعه محسوب مي شوند. واقعيت اين است كه ما نبايد كار اين افراد را توجيه كنيم. حقوق ها و مبالغي را كه دريافت كردند بايد برگردانند. حتي اگر كسي هم بگويد كه نمي دانسته است، الان كه متوجه شده است بايد برگرداند. بايد قاطعانه با اين موضوع برخورد شود و افراد در هر سمتي هم كه بودند، بركنار شوند. نه اين كه يك سري توجيهات بشنويم و دوباره با عنوان ديگري و در پست ديگري منصوب شوند.

* يكي از مشكلات امروز كشور مسئله آسيب هاي اجتماعي است. به نظر شما آموزش و پرورش، مدارس و معلمان براي مقابله با اين موضوع چه مسئوليتي دارند؟

عدم تربيت انسان صالح باعث بروز آسيب هاي اجتماعي مي شود. تربيت و رشد انسان ها در مدرسه و دانشگاه است اما ريشه آن ها در خانواده شكل مي گيرد و شكوفايي در جامعه. اگر امروز با مظاهر آسيب هاي اجتماعي در بين جوان ها، خانم ها، آقايان و اقشار مختلف جامعه مواجه هستيم، ابتدا بايد به ريشه مسئله يعني   خانواده بپردازيم. آموزش و پرورش هم نقش مهمي در اصلاح نگرش اولياء دارد. ما در مدارس انجمن اوليا و مربيان داريم و ارتباطي دائمي بين خانه و مدرسه وجود دارد. پس مي توانيم معضلاتي كه يك نوجوان دارد را به پدر و مادر منتقل كنيم. آسيب هاي اجتماعي به يكباره ظاهر نمي شوند. اگر چنانچه ريشه اي كه در خانواده شكل گرفته آفت داشته باشد، هرچقدر كه در مدرسه خوب باغباني شود و خوب هرس شود، چون ريشه آن آفت داشته است، نمي‌تواند محصول خوبي را به جامعه تحويل دهد. بنابراين ابتدا بايد به خانواده ها بپردازيم و بعد به مكان هاي تربيتي در مدارس و معلمان كه باغبان اين گل ها هستند.

* لطفا گزارشي از فعاليت هاي كانون استان بفرمائيد.

جلسات كانون استان به صورت ماهانه و منظم تشكيل مي شود. براي مناسبت هاي مختلف، بيانيه هايي را تحت عنوان موضع گيري كانون در سطح جامعه منتشر مي كنيم. نشريه زمزمه، به عنوان نشريه خبري، اخبار و اطلاعات و فعاليت هاي كانون در سطح كشور را در استان منتقل مي كند. و سعي مي كنيم با حضور در جلسات تفسير يا تشكيل كارگاه هاي آموزشي، زمينه بصيرت افزايي فرهنگيان را فراهم كنيم.

* از چه راه هايي با فرهنگيان استان ارتباط برقرار مي كنيد؟

با تشكيل جلسات، استفاده از نشريات، برگزاري همايش ها و … با همكاران ارتباط برقرار مي كنيم.

* نمايندگان مجلس استان را چگونه در جريان مسائل آموزش و پرورش قرار مي دهيد؟

خوشبختانه يا متاسفانه، هر پنج نماينده استان جديدالورود هستند و نمايندگاني كه از قبل در استان بودند راي نياوردند. به همين علت تا كنون موفق نشده ايم كه با اين نمايندگان محترم جلسه رسمي داشته باشيم.

* در پايان اگر نكته يا صحبت خاصي داريد بفرمائيد.

از زحمات دست اندركاران نشريه زمزمه كه يك كانال ارتباطي خوب، سالم و مطمئن بين فرهنگيان كشور ايجاد كرده اند، تقدير و تشكر مي كنم.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی