در آستانه ي سيزدهم آبان ماه، روز ملي مبارزه با استكبار جهاني و داش آموز، اعضاي شوراي مركزي كانون تربيت اسلامي با آقاي سيدمحمد بطحايي وزير محترم آ.پ و تعدادي از معاونان و مسئولان وزارت آ.پ ديدار و گفتگو كردند.

در اين‌جلسه، ابتدا وزيرمحترم ضمن‌تشكر از اعضا كانون و عرض تسليت بمناسبت اربعين حسيني (ع) ، به ذكر اقدامات انجام‌شده پيرامون سند تحول پرداخت و تصويب شش زيرنظام سندتحول بنيادين را از اقدامات اساسي براي اجراي سند برشمرد و اذعان‌نمود با تهيه برنامه اجرايي و تفصيلي آماده شده، وزارت متبوع را يك‌گام ديگر به اجراي كامل سند تحول نزديك كرده اند.

 البته فراهم‌كردن الزامات حقوقي و اجرايي لازم براي تحقق كامل آن، بايد از جانب تمام نهادها، سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط فراهم گردد.
سپس دبير كل كانون تربيت اسلامي با عرض تسليت به‌مناسبت اربعين عزاي سالارشهيدان، ضمن تشكر از وزيرمحترم كه وقتي را براي برگزاري اين جلسه اختصاص دادند، مطالبي به شرح زير بيان نمودند:
دشمن نظتم‌مقدس جمهوري اسلامي هرفي جز ايجاد ياس و نااميدي در بين اقشار مختلف جامعه نداشته و با اين اقدام قصد دارد مردم را نسبت به دستاوردهاي انقلاب اسلامي بدبين ساخته و چنين القا نمايد كه در انقلاب بن بستي وجود دارد. و بنابر فرمايشات مقام معظم رهبري، اين مشكلات و القائات كمترين تاثيري در روحيه مردم نداشته و ملت مومن و فداكار راه خود را براي پيروزي نهايي و غلبه بر استكبار ادامه خواهد داد.
 البته اين موضوع نبايد ما را از حل مشكلات مردم بويژه معلمان و فرهنگيان غافل نمايد. معلمان بعنوان معماران فرهنگ جامعه بايد همچون بسياري از كشورهاي جهان، از رفاه و معيشت مناسبي برخوردار باشند تا دغدغه ي آنان براي تعليم و تربيت به حداقل برسد.
آقاي فرشيدي افزودند: در اين‌زمينه از ظرفيت هاي متعدد كشور مانند مجلس شوراي اسلامي، ورارتخانه ها و سازماني ها و ارگان هايي كه عمدتا از خدمات آموزش و پرورش استفاده مي كنند، بايد بهره برد.
تقويت تعاوني هاي مسكن و مصرف، بيمه معلم و… مي تواند اندكي از مشكلات فعلي را مرتفع سازد.
ايشان همچنين عنوان كردند: تهيه زيرنظام ها اقدام ‌مناسبي است اما بايد جدي تر براي اجراي سند اقدام‌كرد و اين تحولات بايد منجر به تغييرات در سطح كلاس و مدرسه شود.
پس از سخنان ايشان، ديگر اعضاي كانون به بيان نقطه نظرات خود پرداختند. از موارد مطروحه در جلسه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود:
در سند تحول بنيادين مفاهيم فاخر و ارزشمندي وجود دارد كه از آن جمله حيات طيبه، هويت اسلامي و فطرت و جامعه صالح است
[ در نظام برنامه ملي درسي در بحث تحقق ايمان، علم، اخلاق و عمل و چهار عرصه ارتباط دانش آموز تبيين و تصويب شده است اما در اهداف مصوب سال هاي تحصيلي با مفاهيم ارزشي بسيار كمرنگ و ضعيف برخورد شده است. مبحث هاي اساسي و مهم دين مانند تولي و تبري، ولايتمداري و ولايت فقيه، حضرات معصومين و… در اين اهداف مورد توجه قرار نگرفته و اين‌مناسب يك نظام اسلامي و ديني نيست.
در نظام رتبه بندي نيز از واژه هاي مانوس با آموزش و پرورش استفاده نشده است. آ.پ خود فرهنگ و زبان و ادبيات و تعابير خاص متناسب با محتوي خود دارد و بايد در اين زمينه انديشيد.
نبودن سند راهبردي و نظام‌نامه در مدارس سمپاد از آسيب هاي بزرگ ‌اين ‌مدارس است و همچنين ‌كم ‌توجهي به امور پرورشي و فرهنگي از آسيب هاي ديگر اين نظام هاي آموزشي است.
*برنامه مدون درسي و خرد جمعي در مدارس استثنايي وجود ندارد و بايد مورد توجه قرار گيرد.
اعضاي ديگر كانون ضمن تشكر از تدوين و تهيه زيرنظام ها، توجه جدي تر به اجراي سند تحول و استفاده از تشكل هاي سياسي و اجتماعي در اين زمينه راهگشاست‌.
البته استفاده از تشكل ها نبايد به سياست زدكي و جناح گرايي منجر شود و اين براي آموزش و پرورش بنابرفرموده ي رهبرانقلاب، با اين مشكلات و دغدغه ها مانند سم است‌. ايشان حمايت و پشتيباني خود را تعليم و تربيت بارها و بارها بيان داشته اند و اين فرصت مناسبي براي اجراي سند و رفع مشكلات معلمان و فرهنگيان است.
توجه به امر حاكميتي آموزش و پرورش كه در اسناد معتبر مانند قانون برنامه ششم توسعه، نامه ابلاغي رهبر انقلاب و… مورد تاكيد قرار گرفته بايد با جديت پيگيري و آموزش و پرورش از يك دستگاه اجرايي منفعل خارج و جايگاه خود را در جامعه ارتقا ببخشد.
 از مسائل مهم ديگر كه در سند تحول به آن اشاره شده است، مانند شوراي تربيت كه براي هماهنگي تمام ‌نهاد و دستگاه هاي تربيتي و آموزشي مورد بي توجهي قرارگرفته است.
*اين شورا مي تواند با كمك خانواده ها، بسياري از آسيب ها و ناهنجاري هاي كنوني مدارس را سامان ببخشد.
دانشگاه فرهنگيان در سال جاري اگرچه از لحاظ كمي رشد داشته و تعداد زيادي دانشجو معلن براي آينده آموزش و پرورش جذب كرده است اما از نظر كيفي و محتوايي و نرم افزاري رشد چنداني نداشته است.
بايد از ابتدا نيروهاي واجدشرايط معلم شدن را شناسايي كرد و در طي چند سال آنان‌را براي معلمي تربيت كرد. اين براي نظام آموزشي مفيد است‌.
ادغام معاونت تربيت بدني با پرورشي اقدام مباركي است كه تربيت بدني را در خدمت پرورش و تربيت دانش آموزان قرار مي دهد.
توجه به كميته مشترك آموزش و پرورش و صداوسيما چندان پررنگ نيست و آ.پ با برخورد انفعالي از اين ظرفيت محروم مي شود‌.
جناب فرشيدي بار ديگر به احياي نقش معلم و مدير اشاره نموده و خواستار حمايت حقوقي و فرهنگي از آنان شد.
پرهيز از اختلافات سياسي و حفظ استقلال آموزش و پرورش و تكريم و استحكام عزت معلمان از ديگر مطالبات كانون تربيت اسلامي بود‌.
در پايان اين‌جلسه، وزير محترم ضمن تشكر از اعضاي كانون، به مشكلات اقتصادي كنوني اشاره كردند و اذعان داشتند ۹۸.۵ درصد بودجه آ.پ صرف حقوق و مزايا مي شود و كيفيت بخشي در اين شرايط كاري دشوار است‌.
اگر سند تحول اجرايي گردد بايد براي هر زيرنظام ، رديف بودجه در برنامه ي بودجه ۹۸ تخصيص يابد وگرنه با وجود نيروهاي كم ‌انگيزه و كم‌دانش نمي توان ‌انتظار معجزه داشت.
ايشان براي اصلاح برنامه درسي سال تحصيلي، محتواي درسي و.‌‌‌.. و دانشگاه فرهنگيان كميته اي مركب از مسئولان آ‌.پ تشكيل و از كانون تربيت اسلامي استمداد شود‌. بايد كيفيت آموزش و پرورش ارتقا يابد تا بتوانين دانش آموزاني صادق، يك رنگ و پرورش يافته تحويل جامعه دهيم‌.
در پايان اعضاي كانون تربيا اسلامي از اينكه توانستند مسائل و دغدغه هاي آموزش و پرورش را مطرح نمايند، از وزير محترم‌و گعاونين و مسئولان آ.پ سپاسگزاري نمودند.
والسلام عليكم

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی