سعيد تقي‌آبادي دبيركانون تربيت اسلامي شهر تهران اظهار داشت: وقتي يك مجموعه اقتصادي را به افرادي كه سابقه فعاليت خوب مالي نداشتند، واگذار مي‌كنند نتيجه‌اي غير از اين انتظار نمي‌رود.

وي ادامه داد: غندالي مدير عامل سابق صندوق ذخيره فرهنگيان، معاون آموزش و پرورش بود و سابقه وي را همه از جمله دستگاه‌هاي نظارتي داشتند و به لحاظ سوابقي كه در ديوان محاسبات داشت، در انتخابات دوره قبل مجلس نيز توسط شوراي نگهبان تأييد نشد.

تقي‌آبادي افزود: وقتي ما چنين كساني را تأييد مي‌كنيم و افرادي كه سياسي بوده و سياسي فكر مي‌كنند را در رأس تشكيلاتي كه با زحمات براي معلمان ايجاد شده قرار مي‌دهيم، نتيجه‌اش اين اتفاقات مي‌شود.

دبيركانون تربيت اسلامي شهر تهران يادآور شد: بازسازي اين عدم اعتماد معلمان كار سختي است و متأسف هستيم در صندوقي كه نبايد از بانك بزرگتر باشد، ۸ هزار ميليارد تومان تخلف صورت مي‌گيرد و معلمان اعتماد خود را از دست مي‌دهند.

تقي‌آبادي خاطرنشان كرد: اگر قصد جلوگيري كردن از اين مسائل را داريم، بايد به نظر دستگاه‌هاي نظارتي توجه كنيم و به همين سادگي مسئوليت‌ها را كه امانت الهي هستند در اختيار هركسي قرار ندهيم.

دبيركانون تربيت اسلامي شهر تهران با تأكيد بر اينكه در اين خصوص تذكراتي از سوي مجلس شوراي اسلامي به وزارت آموزش و پرورش داده شد كه جدي گرفته نشد، افزود: شاهد هستيم معلمان افسرده‌تر از گذشته شده‌اند و اين براي جامعه فرهنگي خوب نيست.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی