جناب وزير درجمع كاركنان خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا خبر از توبيخش به خاطر پخش فوتبال در مدارس در بازي فينال جام باشگاه هاي بين پرسپوليس و تيم ژاپني دادند. خبر را باهم بخوانيم آقاي بطحائي مي فرمايند:
يادتونه من مسابقه فوتبال پرسپوليس با تيم ژاپني [كاشيما] كه برگزارشد گفتم كه مدارس مي توانند ، آنهايي كه امكانات دارند (اجبار نكردم ) گفتم اونهايي كه مي توانند پخش كنند . نمي دونم چقدر در جريان قرار گرفتيد كه چه موجي ايجاد كرد؟ خود من فكر نمي كردم اين اتفاق بيفتد …. باورتان مي شود كه براي همين موضوع من را توبيخ كردند [خنده حضار ] من هم اول خنديدم وقتي اول توبيخ شدم فكر كردم دارند شوخي مي كنند ولي توبيخ رسمي شدم كه تو چه كاره اي كه گفتي توي مدرسه بايد تلويزيون بگذارند فوتبال پخش كنند.

ابهام گوئي وزير نسبت به مرجع توبيخ كننده سبب شد كه حدس وگمان ها در جامعه رواج يابد وهر كسي از ظن خودش مرجع ضمير را يافته و در محيط دوستي يا كاري ويا خانوادگي آنرا ابراز كرده است و بعضي ديگر قلم بدست گرفته وباشيوه سبر و تقسيم به دنبال كشف مرجع ضمير در بيابان ابهام و كلي گوئي وزير گشتند وچون از اول به نتيجه رسيده بودند تنها نتيجه را با شيوه سبر و تقسيم مدلل كردند تا خواننده را با خود همراه كند در اين شيوه ،شيرزاد عبداللهي در استدلال نهفته درياداشتش، نوشته است يا توبيخ كننده دولت است ويا غير دولت ،دولت نيست براي اينكه گرچه از اختياراتش هست ولي بعيد است باين نحو بگويند، ،تو چه كاره هستي،، ودولت را با همين برداشت روان شناختي بدون مراجعه به سوابق و شواهد ديگر رها مي كند حال اينكه حداقل يك شاهد آشكار با همين ادبيات در دولت كنوني در تذكر وتوبيخ استاندار اسبق تهران جناب آقاي هاشمي وجود دارد. شرح ما وقع اين است كه جناب هاشمي در مراسم توديع از تذكرات رئيس جمهور و معاون اولش جناب مهندس جهانگيري نسبت به تعطيلي شهر تهران به خاطر آلودگي هوا و كم آبي با همين ادبيات كه استاندار چه كاره است كه استان را تعطيل ميكند افشا گري مي كند وتهديد رئيس جمهور را رسانه اي مي كند با هم فرموده استاندار را در جلسه توديع مي خوانيم.

استاندار تهران بيان داشت: در ابتداي مسئوليتم موضوع آلودگي هواي تهران را مطرح كردم و با توجه به افزايش آلايندگي‌ها تهران را تعطيل كردم كه موجب توقيف و تذكر به بنده از سوي رئيس‌جمهور شد و گفتند استاندار چه كاره است كه استان را تعطيل كرده است، ولي ما چنين اختياري را داشتيم و پس از آن قرار شد اگر آلاينده‌ها افزايش يافت براي تعطيلي تهران با معاون اول رئيس‌جمهور هماهنگي‌هاي لازم صورت بگيرد.(جوان آنلاين تاريخ انتشار ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۶) و يا در باره تذكري كه از آقاي جهانگيري گرفت ،بيان داشت: موضوع ديگري كه مورد توجه قرار گرفت، بحث كمبود آب و صرفه‌جويي بود. اگر در سال ۹۲، موضوع كمبود آب به اين شدت مطرح نمي‌شد در تابستان ۹۳، با مشكل كمبود آب شديد در استان تهران مواجه مي‌شديم. در مواردي نيز كه درباره كمبود آب مطرح مي‌كردم سه تذكر از معاون اول رئيس‌جمهور دريافت كردم ولي معتقدم بايد مردم آگاه مي‌شدند تا در مصرف آب صرفه‌جويي شود.(همان منبع) ولي نويسنده جناب عبداللهي بدون اين شاهد دولت را مبرّي از توبيخ وزير با اين عبارت كه، تو چه كاره هستي، مي كند و به سبر و تقسيم ش ادامه ميدهد و ابتدا با احتمال، مصداقِ غير دولت را رهبري تعيين مي كند و مدعي مي شود احتمالا رهبري تهديد به توبيخ وزير كرده است وبا اين استدلال آن را نفي مي كند كه از رهبري بعيد است با اين عبارت كه تو چه كاره هستي وزيررا توبيخ كرده باشد و در آخر به بهانه عزل آقاي نجات بهرامي با درخواست نيرو هاي اطلاعاتي( احتمالا اطلاعات سپاه) نتيجه مي گيرد كه مرجع توبيخ كننده سپاه است و از هم نشيني وزير با فرماندهان اين نهاد و ادعاي هماهنگي معترض است.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی