شما اینجا هستید
اخبار کانون » درس هایی که مرحوم حافظی به ما معلمان داد

آموزش و پرورش کشور پشتیبانی عاشق و تاثیرگذار را از دست داد. دکتر حافظی اگرچه در استخدام آموزش و پرورش نبود اما از بسیاری از ما معلمان حضوری موثرتر و آثاری ماندگارتر از خود برجای گذاشت.

دلبستگی غیرقابل توصیف او به مدرسه و تعلیم وتربیت مسافرتهای خستگی ناپذیر حتی برای تاسیس مدرسه درخارج از کشور بهره گیری شگفت انگیز از تشویق دیگران، مبرا بودن از منیت، علاقه سرشار به کشور و انقلاب و سجایای دیگر، از دکتر حافظی معلمی ساخته بود که توانست الگویی جدید از مشارکت مردم در نظام مردم سالاری دینی را به جامعه عرضه کند الگویی که بتدریج درسایر دستگاهها نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

خداوندی که اینهمه بندگان خود را دوست دارد یقینا عنایتی ویژه به بنده ای خواهد داشت که این همه به بندگانش خصوصا کودکان و نوجوانان خدمت کرده است.

محمود فرشیدی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی